« Обратно към ПРОДУКТИ

газов котел DUA PLUS - стенен

Стенен газов котел за отопление и производство на БГВ, електронно запалване
• Битермичен, антиваровиков топлообменник с овални медни тръби и висок к.п.д.
• Двойно електронно запалване
• Светодиодна скала за температура в различните режими и диагностика на грешките
• Електрически трипътен вентил
• Степенна и постоянна модулацията на пламъка, контролирана от температурен датчик и микропроцесор в зависимост от мощността както за цикъл ОИ, така и за Б.Г.В.
• Циркулационна помпа с обезвъздушител
• 10 литров разширителен съд
• Пресостат за минимално налягане в бойлера
• Антизамръзваща защита за целия ОИ цикъл
• Автоматичен бай-пас
• Специална сервизна функция за регулиране на мощността и на газовия вентил (употреба само от сервизен техник)
• Антиблокираща функция на циркулационната помпа и трипътния вентил
• Електрическо захранване и информационна връзка между котела и дистанционното управление посредством кабел
• Контролно табло с фронтално завъртане за по-лесен достъп
• Степен на защита IPX4D
• Лесна поддръжка чрез лесния достъп до компонентите на котела
• Механизъм Т.Е.S. (Termostatic Energy Saver) за икономия на вода и газ по време на Б.Г.В. цикъла (за модел DUA PLUS С)
По избор:
- Дистанционно управление с модулиращ се стаен термостат (ТМ 2000)
- Външен датчик за контрол на стайната температура съобразно външната

Легенда: RTNсамо отопление естествена тяга; CTNотопление и Б.Г.В. естествена тяга; CTFS отопление и Б.Г.В. принудителна тяга; RTFSсамо отопление принудителна тяга

DUA PLUS

CTN 24

RTFS 24CTFS 24
Полезна мощносткW2424.324.3
Категория к.п.д.**HHHCEH**HHCEH**HHCE
Производство б.г.в.постоянно (*)l/min13.5/13.5
Широчинаmm450450450
Височинаmm860860860
Дължинаmm360360360
Теглоkg424245