« Обратно към ПРОДУКТИ

горелка FERROLI мод. Sun G - нафта

SUN G10 е нафтова горелка, чиято подобрена компактност и оригинален дизайн я правят годна за използване при по-голямата част от котлите, предлагани на пазара понастоящем. Грижливото проектиране и промишлено производство позволяват да се получи апарат, който е добре уравновесен, с висок коефециент на полезно действие, с ниски нива на емисии на CO и NOx и с много спокоен пламък. Техническо ръководство за SUN G10

SUN G20 е двустепенна горелка, съоръжена със съвременно оборудване по модерни технологии, притежаваща висока надежност и каяество на изработката. CHALLENGER G20 е горелка за нафта, и със своя компактен и оригинален дизайн е подходяща за повечето намиращи се в прадажба отоплителни котли. Грижливото проектиране и производство резултират в един прецизно оразмерен уред, който се характеризира с високи икономичност, ниска емисия на СО и NOx и изключително тихо горене. Техническо ръководство за SUN G20

SUN G30 е двустепенна горелка, съоръжена със съвременно оборудване по модерни технологии, притежаваща висока надежност и качество на изработката. SUN G30 е горелка за нафта и със своя компактен и оригинален дизайн е подходяща за повечето намиращи се в продажба отоплителни котли. Грижливото проектиране и производство резултират в един прецизно оразмерен уред, който се характеризира с високи икономичност, ниска емисия на СО и NOx и изключително тих пламък. Техническо ръководство за SUN G30

SUN G50-G70 е двустепенна горелка на FERROLI, съоръжена със съвременно оборудване по модерни технологии, притежаваща висока надежност и качество на изработката. SUN G50-G70 е горелка за нафта и със своя компактен и оригинален дизайн е подходяща за по-разпространените типове отоплителни котли. Грижливото проектиране и производство резултират в един прецизно оразмерен уред, който се характеризира с висока икономичност, ниска емисия на СО и NOx и изключително тих пламък. Техническо ръководство за SUN G50-G70

SUN G6R е нафтова горелка, чиято подобрена компактност и оригинален дизайн я правят годна за използване при по<голямата част от котлите, предлагани на пазара понастоящем. Грижливото проектиране и промишлено производство позволяват да се получи апарат, който е добре уравновесен, с висок коефециент на полезно действие, с ниски нива на емисии на CO и NOx и с много спокоен пламък. Техническо ръководство за SUN G6R