« Обратно към ПРОДУКТИ

горелка RIELLO LOW NOx - индустриална

Серии газови горелки RS/P BLU, RS/E BLU и RS/EV BLU са проектирани за работен диапазон от 1 350 до 4 500 kW и се характеризират с модулна моноблокова структура за лесно и бьрзо инсталиране кьм водог-рейни котли или индустриални генератори за пара. Горелките са двустепенни, а при инсталиране на PID регулатор модулиращи. Серия горелки RS/EV работят само в модулираш режим. Чрез специфичния начин на регулиране се постига висока степен на модулация за всяка работна степен.
Новата конструкция на горивната глава осигурява изгаряне на газа с намалени нива на емисии на отделяни вредности и ниско ниво на шум. Постигнато е значителното намаление от 40% на консумираната ел. енергия.
Широка гама аксесоари за прецизно регулиране процеса на горене, интерфейс за врьзка кьм компютър за автодиагностика и контрол, гарантират стабилна и ефективна работа на горелките с намалени експлоатационни разходи и средства за горива.
Серии RS/P BLU, RS/E BLU и RS/EV BLU са с напьлно автоматична работа и са съставени от
- вентилатор, с нова форма на лопатките и ниско ниво на шум при работа
- звукоизолация на линията за подаване на вьздух
- въздушна клапа, контролирана от прецизен сервомотор
- пресостат въздух
- ел. двигател на вентилатора с термично реле за защита с бутон за рестартиране и вътрешна термична защита на ел. дви-
гателя
- горивна глава, която се настройва според необходимата работна мощност, конус от неръждаема стомана, устойчив на
корозия и високи температури
- запалителни електроди и диск за стабилизиране на пламъка
- пресостат газ, max, c точка за измерване на налягането, който спира работата на горелката при повишаване на налягане-
то в подаващата линия
- йонизационна сонда за детектора на пламък (може да се поръча сонда с инфрачервен детектор).