« Обратно към ПРОДУКТИ

горелка RIELLO PRESS G - нафтова

Двустепенни нафтови горелки, за работен диапазон 130-1 168 kW, за сигурна и безопасна работа, с битово и индустриално приложение към водогрейни или котли за пара, генератори за гореш въздух, при различни технологични процеси и др.
Проектирани съгласно EN 267, според Директиви на ЕС за Електромагнитна съвместимост, Нисък волтаж, Машинна и КПД.
Предлагат висока сигурност и стабилност при работа с максимално добро изгаряне на горивото. Стабилна конструкция, лесен достъп до всички механични и електрически части, без демнтиране от котела. При създаването на тази серия специално внимание е отделено за понижаването нивото на шум, за редуциране на размерите, за улеснението на монтажа, настройването и техническото обслужване.
Изключително икономична работа - когато горелката не работи, въздушната клапа е напълно затворена, като така се запазва топлината в горивната камера и се пести гориво при следващо включване.
Всяка част е собствено и гарантирано, оригинално производство на RIELLO. Конусът на горивната глава е от неръждаема стомана и е устойчив на високи температури. Всички горелки имат защитен филтър против радиоинтерференция.
Всяка горелка е тествана преди да напусне завода - производител.
Инсталиране, пуск и настройване на горелката се извършват от специалист. Размерът на дюзите се определя според работната мощност на горелката.