« Обратно към ПРОДУКТИ

горелка RIELLO PROGRESSIVE - индустриална

Серия газови горелки, за работен диапазон от 80 до 4 885 kW, за сигурна и безопасна работа с природен или втечнен газ, приложими към водог-рейни котли, генератори за пара, генератори за гореш въздух и др. Изключително подходящи при технологични процеси, където топлинният товар варира.
Двустепенни горелки, а при инсталиране на модулатор на мощността /PID регулатор със съответните сонди/ - модулираши.
Специалната конструкция на горивната глава осигурява отлична работа вьв всяка работна степен. Горивната глава е изработена от неръждаема стомана, устойчива при корозия и високи температури.
Горелките имат автоматична въздушна клапа, регулирана от сервомотор, за определяне необходимото количеството въздух за горене и който регулира работния газов вентил и дебита на газа за 1-ва и 2-ра работна степен. Пресостат въздух, min спира работата на горелката при недостатъчно налягане на въздуха. Пресостат газ, max спира работата на горелката в случай на превишаване налагнето на газа.
Капакът на горелките е метален, което ги прави подходящи в случаите с отделяне на топлина при технологичния процес, където обикновен пластмасов капак би се деформирал.
Предлагат се с широка гама аксесоари за прецизно регулиране на горивния процес. При работа с втечнен газ се поръчва отделен комплект дюза, която се поставя в горивната глава. Лесен достъп до всички части на горелката за за проверка на състоянието им или настройване, без демонтиране от котела, с помошта на подвижни панти.
Изборът на газова горелка, настройването и пускът, а в процеса на работа и техническото обслужване винаги се извършват от специалист.