« Обратно към ПРОДУКТИ

горелка RIELLO RLS - комбинирана

Двустепенни комбинирани горелки, 6 модела, за работен диапазон от 100 до 1 395 kW, за сигурна и безопасна работа с нафта, природен или втечнен газ, приложими към водогрейни котли, генератори за пара и генератори за горещ въздух.
Ниско ниво на шум при работа, с нова форма на лопатките на вентилатора и специален звукоизолираш материал на линията за подаване на въз-дух-
Пресостат въздух, min спира работата на горелката при недостатъчно налягане на въздуха.
Горелките имат автоматична въздушна клапа, регулирана от сервомотор, за определяне необходимото количеството въздух за горене.
Пресостат газ, min спира работата на горелката в случаи на недостатъчно налагне на газа.
Висока сигурност при работа поради възможността за използване на две горива - нафта или газ, когато не може да се достигне желаната термична мошнст. В случаите на работа с газ, когато не се достига работната мощност, се преминава на нафта, като този кръг е автономен, но съобразен с газовия цикъл. Нафтовата помпа не се включва докато се работи на газ. Горелки RIELLO RLS са конструирани с два ел. двигателя, един за самостоятелната работа на вентилатора и един към нафтовата помпа.
Горелки RLS имат съвременен дизайн и редуцирани размери, икономична работа, лесно техническо обслужване и употреба. Предлагат се с широка гама аксесоари за прецизно регулиране на горивния процес. Всяка част на горелките е собствено и гарантирано, оригинално производство на RIELLO.
Изборът на горелка, настройването и пускът, а в процеса на работа и техническото обслужване винаги се извършват от специалист.