« Обратно към ПРОДУКТИ

горелки BALTUR, двустепенни: BTG…Р; BTG 20 Р Lоw NOx; SPARKGAS..Р/РW; TBG…P; BGN…P

- смесване на гориво-въздушната смес в горивната глава
- постигане на оптимални стойности на горене посредством регулиране на въздуха за горене през горивната глава
- улеснена поддръжка – сваляне на смесителния тракт, без да се налага демонтиране на горелката
- регулиране на въздушния дебит на първа и втора степен посредством ел. сервомотор за затваряне на клапата за приток на въздух за горене с цел избягване на топлинни загуби през комина
- възможност за присъединяване на рампа с контрол за плътност
- горивен автомат за контрол и управление съобразно европейски норматив EN 298
- контрол за плътност на вентила според EN 676 – за модел BGN…P
- доставят се с 4 и 7-полюсен прекъсвач, уплътнение и фланец за присъединяване към котела
- горивна глава с рециркулация на изгорелите газове, което позволява достигането на много ниски емисии на замърсяване особено по отношение на азотния окис (NOx) – за модел BTG 20 Р Low Nox
- възможност за присъединяване на рампа с контрол за плътност

ОСОБЕНОСТИ ЗА МОДЕЛ TBG... Р
- горивна глава с частична рециркулация на изгорелите газове и намалени емисии на NOx (клас III)
- регулиране на газта посредством двустепенен работен вентил с електромагнитно управление
- увеличен к.п.д. на вентилация, ниско ниво на шума
- контролно табло със степен на защита IP 55
- подвижен фланец за присъединяване към котела с цел по-добро присъединяване на главата към различните видове котли

 Технически характеристики:

Отопл.
Мощност
kW
MоделЕл.
захранване
Ел.
мощност
двигател
kW
А
мм
В1
мм
В5
мм
С
мм
D
мм
F
мм
Тегло
кг
Забе-
лежка
16,3-41,9BTG 3,6 Р1N AC 50Hz 230V0,11245218,55341050-10590121)
30,6-56,3BTG 6 Р1N AC 50Hz 230V0,11245218,55341050-10590121)
48,8-99BTG 11 Р1N AC 50Hz 230V0,11245218,55347590-10590121)
50-160BTG 15 Р1N AC 50Hz 230V0,1830327570680150-280114181)
60-205BTG 20 Р / LX1N AC 50Hz 230V0,1830327570695150-300114181)
100-280BTG 28 Р1N AC 50Hz 230V0,1830327570695150-300114181)
60-300SPARKGAS 30Р /РW1N AC 50Hz 230V0,37490/460275/263102860/835170-30013536/323)4)
90-358SPARKGAS 35Р /РW1N AC 50Hz 230V0,37490/475275/263102965/925130-35013536/323)4)
100-400TBG 45 Р1N AC 50Hz 230V0,50550325160920140-300133404)
110-550TBG 55 Р3N AC 50Hz 400V0,556453801601230175-400159764)
120-600TBG 60 Р3N AC 50Hz 400V0,75550325160920140-300152424)
170-850TBG 85 Р3N AC 50Hz 400V1,16453801601230175-400178784)
240-1200TBG 120 Р3N AC 50Hz 400V1,56453801601280200-450219874)
300-1500TBG 150 Р3N AC 50Hz 400V2,26453801601280200-450219914)
400-2100TBG 210 Р3N AC 50Hz 400V36453801601280200-450219944)
490-2500BGN 250 P3N AC 50Hz 400V7,58755801501685300-6002202494)
657-2982BGN 300 P3N AC 50Hz 400V7,58805801771685275-4652752864)
924-3500BGN 350 P3N AC 50Hz 400V7,58805801771685275-4652752904)

Легенда:
Р – двустепенни;  РW – без кожух;
LX –  с ниски емисии на изгорели газове

1) с механизъм за спиране на въздуха
3) с йонизатор
4) с автоматичен механизъм за спиране на въздух