« Обратно към ПРОДУКТИ

горелки BALTUR, двустепенни газови горелки прогресивно модулиращи се с ниски емисии на замърсяване: BTG 20LX; SPARKGAS 30LX / LX V; BGN…LX / LX V; GI 1000 LX / LX V

ОСОБЕНОСТИ  ЗА МОДЕЛИ – LX
- възможност за модулиране на мощността чрез монтиране на автоматичен регулатор RWF40 (поръчва се отделно)
- смесване на газта и въздуха в горивната глава
- горивна глава с рециркулация на изгорелите газове, което позволява достигането на много ниски емисии на изгорели газове, особено по отношение на азотния окис (NOx)
- постигане на оптимални стойности на горене посредством регулиране на въздуха за горене през горивната глава
- улеснена поддръжка - сваляне на пулверизатора, без да се налага демонтиране на горелката
- ръчно регулиране на въздушния дебит  /за модел RiNOx…L/
- регулиране на въздушния дебит на първа и втора степен посредством ел. сервомотор със затваряне на клапата при спиране на горелката, с цел избягване загуби на топлина през комина
- възможност за присъединяване на рампа с контрол за плътност
- контрол за плътност на вентила според EN 676 – за модели: BGN LХ; LХ V над 250 kW;  BGN… ME над 490 kW
- горивен автомат за контрол и управление на горелката според EN 298
- регулиране оборотите на вентилатора посредством конвертор на честотата, което значително намалява  нивото на шума и разхода на енергия – за модели SPARKGAS LX V, BGN LХ V
- доставят се с 4 и 7-полюсен прекъсвач, уплътнение и фланец за присъединяване към котела

Технически характеристики:

Отопл.
Мощност
kW
MоделЕл.
захранване
Ел.
мощност
двигател
kW
А
мм
В1
мм
В5
мм
B6
mm
С
мм
D
мм
F
мм
Тегло
кг
Забе-
лежка
60-205BTG 20 LX1N AC 50Hz 230V0,18

303

 275

 70

 695

150-300

 114

 18

1)
60-340SPARKGAS 30 LX1N AC 50Hz 230V0,37560275102900140-310135453)  4)
60-340SPARKGAS 30 LX V1N AC 50Hz 230V0,37670275102900140-310135453)  4)
100-550TBG 50 LX PN / V3N AC 50Hz 400V0,556453801601230175-40015976/794)
130-800TBG 80 LX PN / V3N AC 50Hz 400V1,16453801601230175-40017878/814)
180-1200TBG 110 LX PN/ V3N AC 50Hz 400V1,56453802001280200-45021987/904)
200-1450TBG 140 LX PN/ V3N AC 50Hz 400V2,26453802001280200-45021991/944)
475-2000TBG 200 LX PN/ V3N AC 50Hz 400V36453802001280200-45021994/974)
110-550TBG 50  LX ME3N AC 50Hz 400V0,556103802001265175-400159764)
130-800TBG 80  LX ME3N AC 50Hz 400V1,16103802001265175-400178784)
180-1200TBG 110 LX ME3N AC 50Hz 400V1,16103801601315200-450219874)
200-1450TBG 140 LX ME3N AC 50Hz 400V2,26103802201315200-450219914)
475-2000TBG 200 LX ME3N AC 50Hz 400V36103802201315200-450219944)
400-3600BGN 300 LX3N AC 50Hz 400V7,5880580177
1630280-4802753054)
400-3600BGN 300 LX V3N AC 50Hz 400V7,58805801771630280-4802753174)
400-3950BGN 390 LX3N AC 50Hz 400V7,58805801771630280-4802753104)
400-3950BGN 390 LX V3N AC 50Hz 400V7,58805801771630280-4802753224)
600-5900BGN 540 LX3N AC 50Hz 400V15 1154

 695

 283

 2110

330-600

 355

 518

4)
600-5900

 BGN 540 LX V

3N AC 50Hz 400V15

 1154

 695

 283

 2110

330-600

 355

 541

4)
1500-10850

 GI 1000 LX

3N AC 50Hz 400V22

 1235

 1205

 

 2350

 600

 486

 640

4)
1500-10850GI 1000 LX V3N AC 50Hz 400V22

 1235

 1205

 

 2350

 600

 486

 673

4) 10)

Легенда:
МЕ – с електронна модулация; V – с инвертор на честотата;
PN – с пневматично управление на газовия вентил
LX – с ниски емисии на замърсяване
1)    с механизъм за спиране на въздуха
3)    с йонизатор
4)    с автоматичен механизъм за спиране на въздуха
10)  инверторът се доставя отделно от горелката