« Обратно към ПРОДУКТИ

горелки BALTUR, двустепенни газови горелки прогресивно модулиращи се с пневматична модулация: TBG…PN

ОСОБЕНОСТИ  ЗА МОДЕЛ TBG... РN
- регулиране на газта посредством пропорционален работен вентил с пневматично управление
- горивна глава с частична рециркулация на изгорелите газове и намалени емисии на NOx (клас III)
- увеличен КПД на вентилация, ниско ниво на шума
- регулиране на въздушния дебит посредством линейно отваряне на клапата за въздух
- затваряне на клапата при спиране на горелката /важи и за модел BGN/
- контролно табло със степен на защита IP 55
- подвижен фланец за присъединяване към котела с цел по-добро присъединяване на главата към различните видове котли

Технически характеристики:

Отопл.
Мощност
kW
MоделЕл.
захранване
Ел.
мощност
двигател
kW
А
мм
В1
мм
В5
мм
B6
mm
С
мм
D
мм
F
мм
Тегло
кг
Забе-
лежка
110-550TBG 55 РN3N AC 50Hz 400V0,55

645

 380

 160

 1230

 175-400

 159

 76

4)
110-550TBG 60 РN3N AC 50Hz 400V0,75550325160920140-300152424)
170-850TBG 85 РN3N AC 50Hz 400V1,1 645

 380

 160

 1230

175-400

 178

 78

4)
240-1200 TBG 120 РN3N AC 50Hz 400V1,5 645

 380

 160

 1280

200-450

 219

 87

4)
300-1500 TBG 150 РN3N AC 50Hz 400V2,2 645

 380

 160

 1280

 200-450

 219

 91

4)
400-2100TBG 210 РN3N AC 50Hz 400V3 645

 380

 160

 1280

 200-450

 219

 94

4)

Легенда:
Р – двустепенни;
PN – с пневматично управление на газовия вентил
4) с автоматичен механизъм за спиране на въздуха