« Обратно към ПРОДУКТИ

горелки BALTUR, едностепенни газови : BTG…; BTG Lox Nox; SPARKGAS; TBG…

- смесване на гориво-въздушната смес в горивната глава
- постигане на оптимални стойности на горене посредством регулиране на въздуха за горене през горивната глава
- горивна глава с рециркулация на изгорелите газове, което позволява достигането на много ниски емисии на замърсяване особено по отношение на азотния окис (NOx) – за модел BTG 20 Low NOx
- улеснена поддръжка - сваляне на смесителния тракт, без да се налага демонтиране на горелката
- ръчно регулиране на въздушния дебит
- възможност за присъединяване на рампа с контрол за плътност
- горивен автомат за контрол и управление съобразно европейски норматив EN 298
- доставят се с 7-полюсен прекъсвач, уплътнение и фланец за присъединяване към котела

ОСОБЕНОСТИ  ЗА МОДЕЛ TBG …
- горивна глава с частична рециркулация на изгорелите газове и намалени емисии на NOx (клас III)
- запалване/ регулиране на газта посредством двустепенен работен вентил с електромагнитно управление
- увеличен к.п.д. на вентилация, ниско ниво на шума
- контролно табло със степен на защита IP 55
- подвижен фланец за присъединяване към котела с цел по-добро настройване на главата към различните видове котли

 Технически характеристики:

Отопл.
Мощност
kW
MоделЕл.
захранване
Ел.
мощност
двигател
kW
А
мм
В1
мм
В5
мм
B6
mm
С
мм
D
мм
F
мм
Тегло
кг
Забе-
лежка
16,6-42,7BTG 31N AC 50Hz 230V0,09

250

170

48

330

90

90

9

1)

16,3-41,9

BTG 3,61N AC 50Hz 230V0,11

245

218.5

53

410

50-105

90

12

1)
30,6-56,3BTG 61N AC 50Hz 230V0,11

245

218.5

53

410

50-105

90

12

1)
48,8-99

BTG 11

1N AC 50Hz 230V0,11

245

218.5

53

475

90-105

90

12

1)
50-160

BTG 15

1N AC 50Hz 230V0,18

303

275

70

680

150-280

114

18

1)
60-205BTG 20 / LX1N AC 50Hz 230V0,18

303

275

70

695

150-300

114

18

1)
100-280

BTG 28

1N AC 50Hz 230V0,18

303

275

70

695

150-300

114

18

1)

60-300

SPARKGAS 30 /W

1N AC 50Hz 230V

0,37

460

263

102

835

170-300

135

36/32

3)

90-358SPARKGAS 35 /W1N AC 50Hz 230V0,37475263102

925

130-35013536/323)
100-400TBG 451N AC 50Hz 230V0,50550325160880140-30013340 
110-550TBG 453N AC 50Hz 400V0,556453801601230175-40015975 
120-600TBG 453N AC 50Hz 400V0,75550325160880140-30015242 

Легенда:
LX –  с ниски емисии на изгорели газове

1) с механизъм за спиране на въздуха
3) с йонизатор