« Обратно към ПРОДУКТИ

горелки BALTUR - газ/нафта

Едностепенни горелки газ/ нафта: МINICOMIST; COMIST 20

- смесване на газта и въздуха в горивната глава и механична пулверизация при високо налягане на горивото, посредством дюза
- улеснена поддръжка - сваляне на смесителния тракт и пулверизатора, без да се налага демонтиране на горелката
- ръчно регулиране на въздушния дебит
- възможност за присъединяване на рампа с контрол за плътност
- горивен автомат за контрол и управление съобразно европейски норматив EN 298
- доставят се с уплътнение и фланец за присъединяване към котела. 2 гъвкави връзки филтър и дюза

Двустепенни горелки газ/ нафта: COMIST…; CОMIST 26 SP – със спад в налягането

- смесване на газта и въздуха в горивната глава и механична пулверизация при високо налягане на горивото, посредством дюза
- улеснена поддръжка - сваляне на смесителния тракт и пулверизатора, без да се налага демонтиране на горелката
- регулиране на въздушния дебит на първа и втора степен посредством ел. сервомотор със затваряне на клапата при спиране на горелката, с цел избягване загуби на топлина през комина
- възможност за присъединяване на газова рампа с контрол за плътност
- горивен автомат за контрол и управление съобразно европейски норматив EN 298
- доставят се с уплътнение и фланец за присъединяване към котела. 2 гъвкави връзки филтър и дюза


Отопл.
Мощност
kW

Mодел


Вискозитет
гориво
оЕ при 20оС


Ел.
захранване


Ел.
мощност
двигател

kW

А
мм


В1
мм


В5
мм


С
мм


D
мм


F
мм


Тегло
кг


Забе-
лежка

38,5-66,8
MINICOMIST 7
1,5
1N AC 50Hz 230V
0,13+0,1
575
270
80
510
40-156
95
45

58,4-103
MINICOMIST 11
1,5
1N AC 50Hz 230V
0,13+0,1
575
270
80
510
40-156
95
45
80-230
COMIST 20
1,5
1N AC 50Hz 230V
0,25+0,1
660
270
127
820
120-290
114
61

Двустепенни със спад в налягането
130-340
COMIST 26 SP
1,5
1N AC 50Hz 230V
0,37+0,1
660
345
127
830
140-300
135
62
4)
Двустепенни от 210 до 3878 кW
210-438

COMIST 36

1,5
3N AC 50Hz 400V
0,37+0,1
485
330
115
1120
380
150
11
4)
348-916
COMIST 72
1,5
3N AC 50Hz 400V
1,1+0,37
575
380
135
1310
175-345
187
150
4)
652-1364COMIST 1221,53N AC 50Hz 400V2,2+0,376854901521490195-4452201874)
688-1981COMIST 1801,53N AC 50Hz 400V3+0,558754501511700330-5402452444) 8)
1127-3380COMIST 2501,53N AC 50Hz 400V7,5+0,7510255801661750320-5002733304) 8)
1304-3878COMIST 3001,53N AC 50Hz 400V7,5+0,7510255801661750320-5002733304) 8)

4) с автоматичен механизъм за спиране на въздуха
8) автоматична смяна на горивото