« Обратно към ПРОДУКТИ

горелки газ/мазут- двустепенни : COMIST...N; СЕРИЯ COMIST...NM

- смесване на газта и въздуха в горивната глава и механична пулверизация при високо налягане на горивото, посредством дюза
- постигане на оптимални стойности на горене посредством регулиране на въздуха за горене през горивната глава
- улеснена поддръжка - сваляне на смесителния тракт и пулверизатора, без да се налага демонтиране на горелката
- регулиране на въздушния дебит на първа и втора степен посредством ел. сервомотор със затваряне на клапата при спиране на горелката, с цел избягване загуби на топлина през комина
- възможност за присъединяване на газова рампа с контрол за плътност
- възможност за автоматична смяна на горивото
- при поискване може да се добави допълнителен парен подгревател на горивото, който в работе режим загрява горивото с пара от котела, което от своя страня води до спестяване на енергия - за модели COMIST 122М; COMIST...NM
- контрол за плътност на вентила според EN 676 – за модели COMIST 122М; COMIST...NM
- доставят се с уплътнение и фланец за присъединяване към котела. 2 гъвкави връзки филтър и дюзи

Отопл.
Мощност
kW
MоделВискозитет
гориво
оЕ при
20оС
Ел.
захранване
Ел.
мощност
двигател
kW
А
мм
В1
мм
В5
мм
С
мм
D
мм
F
мм
Тегло
кг
Забе-
лежка
348-916COMIST 72 N73N AC 50Hz 400V1,1+0,755753801351310175-4451871804) 8)
652-1364COMIST 122N73N AC 50Hz 400V2,2+0,559404901521490195-4452202674) 8)
688-1981COMIST 180DNM73N AC 50Hz 400V3+119154501511700330-5402453874) 8)
1127-3380COMIST 250NM73N AC 50Hz 400V
7,5+1,1
10255801661750320-5002734104) 8)
1304-3878COMIST 300NM73N AC 50Hz 400V7,5+2,210255801661750320-5002734304) 8)

4) с автоматичен механизъм за спиране на въздуха

8) автоматична смяна на горивото