« Обратно към ПРОДУКТИ

горелки газ/мазут- двустепенни - прогресивно-модулиращи се: COMIST...DSPNM; GI MIST … DSPNM

възможност за модулиране на мощността чрез монтиране на автоматичен регулатор RWF40 (поръчва се отделно)
- смесване на газта и въздуха в горивната глава и механична пулверизация при високо налягане на горивото, посредством дюза
- постигане на оптимални стойности на горене посредством регулиране на въздуха за горене през горивната глава
- улеснена поддръжка - сваляне на смесителния тракт и пулверизатора, без да се налага демонтиране на горелката
- регулиране на въздушния дебит на първа и втора степен посредством ел. сервомотор със затваряне на клапата при спиране на горелката, с цел избягване загуби на топлина през комина
- при поискване може да се добави допълнителен парен подгревател на горивото, който в работе режим загрява горивото с пара от котела, което от своя страня води до спестяване на енергия
- контрол за плътност на вентила според EN 676
- възможност за автоматична смяна на горивото
- доставят се с уплътнение и фланец за присъединяване към котела. 2 гъвкави връзки филтър и дюза, която се поръчва отделно

Отопл.
Мощност
kW
MоделВискозитет
гориво
оЕ при
20оС
Р*
газ
mbar
Ел.
захранване
Ел.
мощност
двигател
kW
А
мм
В
мм
С
мм
D
мм
F
мм
Тегло
кг
Забе-
лежка
688-1981COMIST 180DSPNM7393N AC 50Hz 400V3+1,191512251700330-5402454054) 8)
1127-3380COMIST 250DSPNM71503N AC 50Hz 400V
7,5+1,1
103512601750320-5002734284) 8)
1304-3878COMIST 300DSPNM71503N AC 50Hz 400V7,5+2,2103512601750320-5002734284) 8)
1581-4743GI MIST 350 DSPNM72003N AC 50Hz 400V
15+2,2
134515851970230-6003258024) 8)
1840-5522GI MIST 420 DSPNM72003N AC 50Hz 400V18,5+3134515302030320-6253258474) 8)
2430-6500GI MIST 510 DSPNM72003N AC 50Hz 400V18,5+3134515402030320-6253258704) 8)
2500-10500GI MIST 1000DSPNM73503N AC 50Hz 400V22+414651257206044048011204)8)9)

4) с автоматичен механизъм за спиране на въздуха
8) автоматична смяна на горивото
9) за газовата рампа регулатора и филтъра се доставят отделно

* минимално захранващо налягане на регулатора на налягането, за постигане на макс. мощност на горелката при
контраналягане в горивната глава, равно на 0