« Обратно към ПРОДУКТИ

горелки газ/ нафта, двустепенни, прогресивно-модулиращи се: COMIST… DSPGM; GI MIST… DSPGM

- възможност за модулиране на мощността чрез монтиране на автоматичен регулатор RWF40 (поръчва се отделно)
- смесване на газта и въздуха в горивната глава и механична пулверизация при високо налягане на горивото, посредством дюза
- постигане на оптимални стойности на горене посредством регулиране на въздуха за горене през горивната глава
- улеснена поддръжка - сваляне на смесителния тракт и пулверизатора, без да се налага демонтиране на горелката
- регулиране на въздушния дебит на първа и втора степен посредством ел. сервомотор със затваряне на клапата при спиране на горелката, с цел избягване загуби на топлина през комина
- възможност за автоматична смяна на горивото
- контрол за плътност на вентила според EN 676 – за модели COMIST DSPGM над 1000кW
- доставят се с уплътнение и фланец за присъединяване към котела. 2 гъвкави връзки филтър и дюза, която се поръчва отделно

Отопл.
Мощност
kW
MоделВискозитет
гориво
оЕ при
20оС
Р*
газ
mbar
Ел.
захранване
Ел.
мощност
двигател
kW
А
мм
В
мм
С
мм
D
мм
F
мм
Тегло
кг
Забе-
лежка
348-916COMIST 72 DSPGM1, 5243N AC 50Hz 400V1,1+0,557758951430175-4452202054) 8)
652-1364COMIST 122DSPGM1,5233N AC 50Hz 400V2,2+0,7584510051490195-4452202624) 8)
688-1981COMIST 180DSPGM1,5393N AC 50Hz 400V3+0,7587512251700330-5402453254) 8)
1127-3380COMIST 250DSPGM1,51503N AC 50Hz 400V
7,5+1,5
103512601750320-5002733484) 8)
1304-3878COMIST 300DSPGM1,51503N AC 50Hz 400V7,5+1,5103512601750320-5002733484) 8)
1581-4743GI MIST 350 DSPGM1,52003N AC 50Hz 400V
15+2,2
134515851970230-6003256404) 8)
1840-5522GI MIST 420 DSPGM1,52003N AC 50Hz 400V18,5+2,2134515302030320-6253256804) 8)
2430-6500GI MIST 510 DSPGM1,52003N AC 50Hz 400V18,5+3134515402030320-6253257004) 8)
2500-10500GI MIST 1000DSPGM1,53503N AC 50Hz 400V22+41465125720604404809804)8)9)

4) с автоматичен механизъм за спиране на въздуха
8) автоматична смяна на горивото
9) за газовата рампа регулатора и филтъра се доставят отделно

* минимално захранващо налягане на регулатора на налягането, за постигане на макс. мощност на горелката при
контраналягане в горивната глава, равно на 0