« Обратно към ПРОДУКТИ

горелки газ/ нафта, двустепенни, прогресивно-модулиращи се: COMIST… DSPGM; GI MIST… DSPGM

- възможност за модулиране на мощността чрез монтиране на автоматичен регулатор RWF40 (поръчва се отделно)
- смесване на газта и въздуха в горивната глава и механична пулверизация при високо налягане на горивото, посредством дюза
- постигане на оптимални стойности на горене посредством регулиране на въздуха за горене през горивната глава
- улеснена поддръжка - сваляне на смесителния тракт и пулверизатора, без да се налага демонтиране на горелката
- регулиране на въздушния дебит на първа и втора степен посредством ел. сервомотор със затваряне на клапата при спиране на горелката, с цел избягване загуби на топлина през комина
- възможност за автоматична смяна на горивото
- контрол за плътност на вентила според EN 676 – за модели COMIST DSPGM над 1000кW
- доставят се с уплътнение и фланец за присъединяване към котела. 2 гъвкави връзки филтър и дюза, която се поръчва отделно

Отопл.
Мощност
kW
Mодел Вискозитет
гориво
оЕ при
20оС
Р*
газ
mbar
Ел.
захранване
Ел.
мощност
двигател
kW
А
мм
В
мм
С
мм
D
мм
F
мм
Тегло
кг
Забе-
лежка
348-916 COMIST 72 DSPGM 1, 5 24 3N AC 50Hz 400V 1,1+0,55 775 895 1430 175-445 220 205 4) 8)
652-1364 COMIST 122DSPGM 1,5 23 3N AC 50Hz 400V 2,2+0,75 845 1005 1490 195-445 220 262 4) 8)
688-1981 COMIST 180DSPGM 1,5 39 3N AC 50Hz 400V 3+0,75 875 1225 1700 330-540 245 325 4) 8)
1127-3380 COMIST 250DSPGM 1,5 150 3N AC 50Hz 400V
7,5+1,5
1035 1260 1750 320-500 273 348 4) 8)
1304-3878 COMIST 300DSPGM 1,5 150 3N AC 50Hz 400V 7,5+1,5 1035 1260 1750 320-500 273 348 4) 8)
1581-4743 GI MIST 350 DSPGM 1,5 200 3N AC 50Hz 400V
15+2,2
1345 1585 1970 230-600 325 640 4) 8)
1840-5522 GI MIST 420 DSPGM 1,5 200 3N AC 50Hz 400V 18,5+2,2 1345 1530 2030 320-625 325 680 4) 8)
2430-6500 GI MIST 510 DSPGM 1,5 200 3N AC 50Hz 400V 18,5+3 1345 1540 2030 320-625 325 700 4) 8)
2500-10500 GI MIST 1000DSPGM 1,5 350 3N AC 50Hz 400V 22+4 1465 1257 2060 440 480 980 4)8)9)

4) с автоматичен механизъм за спиране на въздуха
8) автоматична смяна на горивото
9) за газовата рампа регулатора и филтъра се доставят отделно

* минимално захранващо налягане на регулатора на налягането, за постигане на макс. мощност на горелката при
контраналягане в горивната глава, равно на 0