« Обратно към ПРОДУКТИ

горелки Riello RS-RL-RLS 300÷800, газови и комбинирани - Low NOx

Серията R...300-400-500 от горелки сега се разширява до 8 MW, с въвеждането на новите модели RS 800 BLU и RLS 800. Горелки, покриващи термичен диапазон от 400 до 8 300 kW.

Серията R...300-400-500-800 е проектирана за приложение в индустриалния сектор, за работа на водогрейни котли и парогенератори в диапазона от 4 до 8 t/h паропроизводство.

Версията /E е снабдена с електронно контролиране на съотношението въздух-гориво, което дава възможност за интерфейс със система за дистанционно управление.

Моделът /EV а работи с променливо контролиране на скоростта.

Предлага се и традиционната /M версия с механичен Cam.

Режими на работа: Двустепенен режим или алтернативно модулиращ режим с инсталиране на PID регулатор и съответната сонда – за температура или налягане в зависимост от технологичните изисквания и спецификата на обекта.

Някои особености на горелките от серия RS – RLS 300 ÷800
Горелките се характеризира с модулна моноблокова структура за лесно и бързо инсталиране към водогрейни котли или генератори за пара. Възможност за подаване на газ и от ляво и от дясно. Система за окачване за осигуряване на лесна поддръжка на горивната глава.

Дават възможност за работа в двустепенен режим при използване на гориво нафта. При използване на гориво – природен газ осигуряват двустепенен режим или като алтернатива - модулиращ режим след допълнително инсталиране на PID регулатор следящ запазването на точното съотношение газ/ въздух за всяко работно положение.

Всяка част на RIELLO горелките е собствено и гарантирано производство.
Електронният програматор за работа на горелката е включен в самата горелка.
Дистанционен мониторинг и контрол чрез Modbus протокол (/E-EV версии).
Контролиране на кислорода със циркониева пробка.

Новата конструкция на горивната глава осигурява изгаряне с намалени нива на отделяните емисии и шум.
- NOx емисии: <80 mg/kWh при работа на газ
- NOx емисии: <185 mg/kWh при работа на нафта

Постигнато е значително намаление на консумираната електрическа енергия до 40%.
Степен на защита IP 54.