« Обратно към ПРОДУКТИ

индустриални котли Viessmann

Иновативни решения за сгради, изискващи голямо количество енергия

Високоефективните отоплителни системи на Viessmann осигуряват пестене на енергия, което е толкова по-голямо, колкото по-големи нужди от енергия има една сграда-например индустриални сгради, производствени сгради, офис сгради, хотели и училища. След малък период от време се наблюдават значителни икономии при употребата на енергия, а също и намаляване на разходите.

Отоплителните системи на Viessmann предлагат въз основа на своята конструкция и оборудване много добри предпоставки за индивидуални решения. За индустрията, общините и търговските обекти Viessmann предлага съгласувани помежду си системни решения: регенеративни енергиини системи за покриване на основното натоварване, комбинирани с котел за покриване на върховото натоварване. За да се постигне най-висока ефективност всички системни компоненти се монтират в съответствие с индивидуалните нужди.

Коя отоплителна система на Viessmann избрахте за Вас? Благодарение на своята висока енергиина ефективност всяка една от системите осигурява драстично намаляване на разходите за отопление, а също така е правилен избор и от екологична гледна точка. Като пионер в областта на опазването на околната среда, фирмата предлага вече от десетилетия особено ефективни и отделящи малко вредни вещества отоплителни системи, работещи с всички енергоносители. Независимо дали става въпрос за индустриални, общински или търговски проекти ние можем да Ви консултираме по всички въпроси, тъй като разполагаме с обширна комплексна програма.

Комплексната програма на Viessmann предлага различни техники за отопление, чрез които се постига значително пестене на енергия както при ново строителство, така и при модернизиране.

Продуктова информация
Кондензни котли от 87 до 630 kW
Нискотемпературни котли на нафта и газ от 90 до 1950 kW
Котли за прегрята вода до 20 MW
Парни котли до 26 t/h
Котли за отработена топлина
Отоплителни системи на дърва 35 до 1250 kW
Горивни инсталации на биомаса от 110 до 13000 kW