« Обратно към ПРОДУКТИ

интелигентни сензори Sensobox за качеството на въздуха

Свеж въздух без вредни вещества и шум:
- вкарване и отвеждане на въздуха в помещението едновременно;
- предотвратяват създаване на прекалена влажност и появата на бактерии;
- филтрацията на прах и полени в постъпващия въздух е идеално решение за алергични хора и астматици;
- обратно получаване на топлина и ниско потребление на енергия;
- предотвратяват възникване на плесен;
- ефективна защита срещу външен шум при проветряване;
- лесен монтаж;
- лесна поддръжка.

Sensobox
Интелигентен сензор за качеството на въздуха с опция за контрол на вентилационни рекуператори
Sensobox дава зелена светлина на пресния въздух. Интелигентният и висококачествен сензор засича не само концентрациите на CO2, но също и концентрациите на много други вредни вещества – летливи органични замърсители (VOC) – преди човешкото тяло да реагира и преди да са надхвърлени препоръчителните стойности. При необходимост той автоматично активира монтираната на стената вентилационна система – ако стойностите на CO2, никотин, дим, неприятни миризми в стаята и пр. надхвърлят препоръчителните такива. Качеството на въздуха също може да бъде проверявано. То се визуализира посредством три LED индикатора на предния панел.

Примерен уред за контрол на вентилацията
Sensobox вълна регистрира наличие на лош въздух в стаята и изпраща контролен радио сигнал към стенния вентилационен уред Koravent 100W. Следва повишаване на навлизащия поток въздух, като по този начин се намаляват концентрациите на опасни субстанции в стаята.