« Обратно към ПРОДУКТИ

климатични камери СКК

Секционните климатични камери от тип СКК са предназначени за обработка на въздуха в централни климатични и вентилационни инсталации за битови и промишлени нужди. Съставени са отделни секции, които осигуряват възможност за различни комбинации, съобразно изискванията на обекта.

Предлагат се 11 стандартни по габарит инсталации, включващи следните видове секции:
- Универсална
- Филтърни клас EU3÷EU7
- Вентилационна
- Шумозаглушителна
- Отоплителна
- Охладителна
- Овлажнителна

Секционните климатични камери притежават TUF сертификат за съответствие с действащите европейски норми:
- 98/37/EEC и  73/23/EEC - за машини
- 89/336/EEC - за електромагнитна съвместимост

 и хармонизираните европейски стандарти:
- EN 1886:05.1988
- EN 60439-1:01.1994
- EN 60204-1:12.1997
- EN 50081-1:01.199