« Обратно към ПРОДУКТИ

котел FERROLI мод. PREX 3AS за производство на прегрята вода

Котел за производство на прегрята вода, с инверсия на пламъка, използващ течно или газообразно гориво , със затворена горивна камера. СЕ сертификат в съответствие с European Pressure Vessel Directive 97/23/EC.

Приложение - в хранително - вкусовата промишленост.