« Обратно към ПРОДУКТИ

котел FERROLI мод. RSW - стоманен, нафта/газ 92–3600 kW

Конструктивните характеристики на котлите от серията PREXTHERM RSW гарантират мощност и висок КПД при ниски температури на димните газове, като по този начин се постигат по-ниски емисии на вредни вещества.

Котлите са с херметична горивна камера, с 3 кръга на димните газове, от цилиндричен хоризонтален тип, с инверсия на пламъка в огнището, с овлажнена горивна камера, пламъкът, който горелката произвежда, се обръща по периферията към предната част, където димните газове влизат в тръбите, в които са поставени завихрители, които правят тяхното преминаване по-стремително, като по този начин увеличават топлообмена. На изхода на тръбите димните газове се събират в задната камера и се изпращат към комина. Котелът има врата, която се отваря наляво или надясно и се регулира на височина и дълбочина. Обшивката на корпуса е изолирана с плътен слой стъклена вата и е покрита с допълнителен слой защитен материал. Отвън котелът е затворен с панели от боядисана стомана. Куките за повдигане се намират в горната част на обшивката.
Котлите PREXTHERM RSW имат цилиндрично огнище, в което пламъкът от горелката се обръща по периферията към предната част, от където газовете от горенето влизат в тръбите за димни газове. На изхода те се събират в камерата за димни газове и оттам се изпращат към комина. Горивната камера е под налягане винаги, когато горелката работи.

Инструкция за монтаж