« Обратно към ПРОДУКТИ

котел на твърдо гориво Bosch Solid 6000 W

Пиролизен отоплителен котел.
Поради специфичната технология на изгаряне, пиролизните котли работят само със суха дървесина или дървесни отпадъци. При пиролизата дървесината се загрява до изпускане на дървесен газ, който в комбинация с подавания първичен въздух създава горима смес, самозапалваща се при около 560ºС. Изолираната с висококачествена керамика камера гарантира много добро задържане на топлината и улеснява пълното изгаряне на дървесината. Максимално ефективното използване на горивото и значително намаленото количество пепел дават чувствително намалени експлоатационни разходи и лесно използване. Освен това Solid 6000W има вградено ел. управление за електронна регулация, вентилатор и предпазен топлообменник, който при опасност от прегряване се изпълва със студена вода от освободения термостатен вентил.
Изпълнение
SFW 22-2 HFM
SFW 30-2 HFM
SFW 40-2 HFM
SFW 50-2 HFM