« Обратно към ПРОДУКТИ

котел RIELLO Family AR - газов

Family AR е съвременен продукт за максимален конфорт, с високи работни характеристики, икономична работа и намалени емисии на отделяните вредности. Проектиран е да кондензира непрекъснато голяма част от водната пара, съдържаща се в изгорелите газове.
Предложено е изключително интелигентно използване на котела с новите функционални бутони и системи.
Серията Family АR съчетава новата “интелигентна” технология на управление, високите работни характеристики, икономичната работа, лесната употреба и подръжка. Всички иновации внедрени при конструирането на серията, я поставят начело при избора на стенни котли.
Удобството при работа е изключително високо и задоволява действителните очаквания на потребителите посредством: бутон “memory”(запаметяване), бутон “Benessere” (комфорт), функцията “Touch&Go”, възможността за свързване със датчик за регулиране спрямо външната температура, стаен термостат, таймер или програматор, както и възможността за дистанционно управление.
На големия дигитален дисплей с опростени графични символи се извеждат всички индикации, нужни за настройването и контрола на работата на котела.
Икономичност: котелът “запомня” обичайния начин на използване от страна на потребителя и се активира, само когато това е необходимо.
“Интелигентно” пълнене на инсталацията: при моделите от серията Family AR е автоматизиранa и направена по-безопасна една от най – обичайните операции за крайния потребител – за него вече не съществуват проблеми или излишни посещенияна оторизирания сервиз за поддръжка.