« Обратно към ПРОДУКТИ

котел RIELLO Family - газов

FAMILY НОВА ИНТЕЛИГЕНТНА ТЕХНОЛОГИЯ
За задоволяване нуждите на своите клиенти, с новите стенни газови модулиращи котли, със затворена горивна камера FAMILY 30 KIS и 32 MKIS (модел с допълнителен акумулиращ воден обем 3,5 lit), производство на RIELLO, освен комфорт, лесен монтаж и техническо обслужване, е предложено изключително интелигентно използване на котела с новите
функционални бутони и системи Бутон MEMORY Зададените параметри за температура на битовата топла вода и за отопление
са запазени в електронната памет, така при включване на котела се съкращава времето за подгряване на водата и се ограничават евентуалните температурни колебания. Бутон Benessere Осигурява подаването на битова топла вода с идеалната за използване темература (40 °С, с възможност за настройване в интервал ± 5 °С) Система TOUCH and GO
Активира подгряването на водата за битови нужди Система за пропорционално реулиране на съотношение въздух / газ, патент на RIELLO - за оптимално смесване на въздуха и газа, за постигане на max високо и постоянно топлоотдаване и постоянен висок КПД. Други предимства на тези котли са автоматичното пълнене на отоплителната инсталация, напълно безопасно, като са избегнати ръчните операции и рисковете от наводняване, като това се индикира на таблото за управление. Габаритните размери и тегло на котлите са значително намалени в сравнение с традицоинни котли със същата мощност. Котлите имат два топлообменника и две помпи, съответно за битова топла вода и за отопление. Котлите са с
възможност за регулиране по външна температура. Котлите са с термична мощност 30 и 32 kW и дебит на топлата вода 17,4 и 18,3 lit/min.