« Обратно към ПРОДУКТИ

котли на пелети Easyрell

ДСГ Технолоджи извършва доставка, монтаж и пуск в експлоатация на пелетни котли Easyрell.
Австрийски пелетен котел, високоефективен, надежден, на достъпна цена.
С пелетният котел Easyрell можете да изпитате удоволствието от комфортното и надеждно локално отопление, като си осигурите необходимата топлина и битова гореща вода.

- автоматично запалване, отстраняване на пепелта и зареждане на пелетите;
- лесно почистване на топлообменника – отнема само няколко секунди;
- удобство: бункерът може да осигури пелети за цяла седмица;
- оборудван с дигитален контролер;
- модулира, като намаля мощността си до 30% от номиналната, без да понижава ефективността си.

Опция:
- автоматично почистване на топлообменика.

Комфорт без компромиси
С пелетният котел Easyрell можете да изпитате удоволствието от използването на комфортно и лесно за употреба централно отопление, където запалването, отстраняването на пепелта и захранването с пелети става напълно автоматично. Благодарение на лесния за използване електронен контрол, котелът ще осигурни необходимата топлина и битова гореща вода. Почистването на топлообменика отнема само няколко секунди посредством лост или автоматично посредством монтиран мотор*. Големия капацитет на бункера за пелети може да осигури автономност на отоплителната инсталация в рамките до една седмица.

Прост и лесен монтаж
С Easyрell можете да се възползвате от предимството да използвате надежден и компактен котел, на достъпна цена, който не изисква използването на сложни хидравлични схеми на свързване, което от своя страна предполага по-ниски разходи за монтаж. Можете да подновите Вашия стар котел без каквато и да е промяна във вътрешната отоплителна инсталация. Easyрell е компактен като се нуждае от по-малко от 1m² площ заедно с бункера за пелети. Easyрell може да бъде монтиран в мазе, гараж, външна сграда или във съществуващо котелно помещение.

Произведено в Австрия
Изпитайте удоволствието на австрийската надеждност и качество на Easyрell. Котелът е произведен по лизенз на австрийската фирма ÖkoFen, световен технологичен лидер на пазара на пелетни котли. С Easyрell Вие получавте доказано добра технология.

Забележителни ползи

Полуавтоматична система за почистване на топлообменника
Не се налага ръчно почистване на топлообеника;
Постоянно висока ефективност = понижена консумация на пелети.

Самопочистваща се горивна плоча
Не се изисква ръчно почистване;
Не се изисква използването на външен компресор за въздух;
Без подвижни части.

Автоматично запалване
Доказано решение, което понасточщем работи в повече от 60 000 съоражения;
Ниска мощност на консумация, само 250 Watt.

Сертифицирана система за защита против обратен огън
Одобрено, сигурно решение;
Повече от 60.000 системи в експлоатация в света;
Не се изисква фотосензор.

Интегрирана система за смесване на връщащата котелна вода
Одобрена система;
Не използва смесителни вентили, подвижни части или сензори;
Защитава котела от ниско-тепературна корозия.

Автоматична система за контрол на горивния процес
Не изисква калибриране;
Лесно и бързо стартиране;
Автоматичо настройване в случай на използване на различни пелети;
Постоянно оптимизиране на горенето.

Контрол на скоростта на вентилатора
Не допуска надналягане в горивната камера на котела.

Готов за включване към електрическата мрежа
Easyрell работи като газов котел.

Изгарянето на пелетите е съпроводено с доставяне на първичен въздух под тях без да се смущава самото горене. Продуктите от това горене са дрвесни газове, които се изкачват нагоре към неръждаемия елемент за вторично изгаряне, където се внася повече въздух, като получената газова смес изгаря при около 800°C. След това димните газове биват рециркулирани около неръждаемия елемент, при което изгарят третично. Едва след това горещите газове преминават през топлообменика отдавайки своята енергия на водата в котела. Ето защо в действителност това е модулиращ газов котел, използващ дървесен газ.