« Обратно към ПРОДУКТИ

котли Rojek мод. КТР за изгаряне на дървесина

Котлите KTP са проектирани за изгаряне на дървен материал - къси цепеници, пелети, пресен дървен талаш, мокри стружки и друга мокра биомаса. Специалната конструкция на пламното пространство на котела дава възможност за изгаряне и на различни видове твърди горива.
Функционирането с различни видове горива не оказва влияние върху гаранционните условия на котлите. Суха дървесина не е непременно необходима, но ефективността на горивото и топлинната мощност на котела се влияят от по-голямото съдържание на влага в горивата. Освен това, котелът може да функционира и с алтернативни горива. Гаранцията за херметичност на корпуса на котела е 3 години при спазване на проектните експлоатационните условия.

Технически характеристики:
Котлите за отопление, функциониращи с дървен материал и други твърди горива, са със заварена конструкция от котелна листова стомана. Всички стени на корпуса на котела са двойни, а пространството между тях е запълнено с вода, включително и решетката от огнеупорен тръбен материал, което позволява ефективно използване на генерираната от горенето топлина.
Входящите отвори за първичен и вторичен въздух се регулират лесно, за да се постигнат добри показатели на горенето и продължително изгаряне на горивото. Въпреки, че топлоотдаващите повърхности не се замърсяват, котелът е оборудван с врата с цел лесно почистване.
Корпусът на котела е изолиран с минерелна вата и външен кожух. Горният панел на кожуха е с вградена индикация на температурата и налягането. Котлите са проектирани за по-малка коминна тяга до 12 Ра. За тяхното монтиране не са необходими допълнителни устройства, които да ги оскъпяват. Чрез оптимално регулиране на конвекцията на първичния (коминна тяга 6-10 Ра) и вторичния въздух е възможно достигането на особено благоприятно време на изгаряне на горивото.

Ориентировъчно време за изгаряне
на горивото:
Среден разход на дървен материал на
година, в кг.:
Гориво
Време
КТР 20
9 500
Мека дървесина
до 5 часа*
КТР 25
11 900
Твърда дървесина
до 6 часа*
КТР 30
14 400
Кафяви въглища
до 8 часа*
КТР 40
19 200
Каменни въглища
до 10 часа*
КТР 49
24 000

* Могат да варират в зависимост от условията на изгаряне и съдържанието на влага.

Тригодишна гаранция.
Възможност за изгаряне и на мокра дървесина, и алтернативни горива.
Този продукт е с промишлена правова защита.