« Обратно към ПРОДУКТИ

мазутни двустепенни горелки: BT… DSN 4T; BT… DSNM-D

двустепенно функциониране
- механична пулверизация при високо налягане на горивото
- постигане на оптимални стойности на горене посредством регулиране на въздуха за горене и на горивната глава
- улеснена поддръжка - сваляне на пулверизатора, без да сеналага демонтиране на горелката
- регулиране на въздушния дебит на първа и втора степен посредством ел. сервомотор чрез затваряне на клапата за приток на въздух за горене с цел избягване загуби на топлина през комина
- горивен автомат за контрол и управление съобразно европейски норматив EN 230
- възможност за употреба на мазут с вискозитет до 20ºE на 50ºC чрез добавяне на “кит”, съдържащ ел. нагреватели за помпата, пулверизатора и електровентила за 1-ва и 2-ра степен – за модел BT…DSN 4T
- при употреба на мазут с ниско съдържание на сяра се добавя “кит”, съдържащ филтър, иноксови гъвкави връзки и ел. нагреватели за помпата, пулверизатора и електровентила за 1-ва и 2-ра степен
- при поискване може да се добави допълнителен парен подгревател на горивото, който в работе режим загрява горивото с пара от котела, което от своя страня води до спестяване на енергия
- доставят се с уплътнение и фланец за присъединяване към котела, 2 гъвкави връзки, филтър и дюзи
- при поискване парен подгревател

Отопл.
Мощност
kW
MоделВискозитет
гориво
оЕ при
20оС
Ел.
захранване
Ел.
мощност
двигател
kW
А
мм
В
мм
С
мм
D
мм
F
мм
Тегло
кг
Забе-
лежка
223-446BT 40 DSN 4T73N AC 50Hz 400V0.55590440985120-305135854)
312-558BT 50 DSN 4T73N AC 50Hz 400V1.16905351155110-3751351104)

446-837
BT 75 DSN 4T73N AC 50Hz 400V1,16905451385170-4301601174)

558-1116
BT 100 DSN 4T73N AC 50Hz 400V
1.5
690
5601320210-4001951204)

669-1451
BT 120 DSN 4T73N AC 50Hz 400V2.28356101400185-4501951904)
725-2009BT 180 DSN 4T73N AC 50Hz 400V3

9356101645200-5352202204)
937-3170BT 250 DSN 4T73N AC 50Hz 400V7.59357401665235-5602202204)
1220-3460BT 300 DSN 4T73N AC 50Hz 400V7.511158001900245-6052752754)
1284-3907BT 350 DSN 4T73N AC 50Hz 400V911708801960275+5602752754)
446-837
BT 75 DSNM-D
7
3N AC 50Hz 400V1,1+0,55860545
1385350-560160
140
4)
558-1116
GI 1000 DSPN-D
50
3N AC 50Hz 400V1,5+0,55860560
1320
170-430
195
145
4)
669-1451BT 100 DSNM-D503N AC 50Hz 400V2,2+1,19106101400210-4001952304)
725-2009BT 120 DSNM-D503N AC 50Hz 400V 3+1,19156101645200-5352202804)
937-3170BT 180 DSNM-D503N AC 50Hz 400V7,5+1,110257401665235-5602203204)
1220-3460BT 250 DSNM-D503N AC 50Hz 400V 7,5+2,211358001900245-6052754034)
1284-3907BT 300 DSNM-D503N AC 50Hz 400V9+2,212208001960350-5602754734)

4) с автоматичен механизъм за спиране на въздуха

По-ниска топлинна мощност на мазута: Hi=40,19 MJ/kg =9600 kcal/kg
За модели BT…DSPN при поискване: “кит” за мазут до 20оЕ при 50оС;
“кит” за мазут с ниско съдържание на сяра