« Обратно към ПРОДУКТИ

мазутни двустепенни горелки: BT…SPN със спад в налягането

двустепенно функциониране със спад в налягането
-    механична пулверизация при високо налягане на горивото
-    постигане на оптимални стойности на горене посредством регулиране на въздуха за горене и на горивната глава
-    улеснена поддръжка на  пулверизатора, без да се налага демонтиране на горелката
-    регулиране на въздушния дебит на първа и втора степен посредством ел. сервомотор чрез затваряне на клапата за приток на въздух за горене с цел избягване на топлинни загуби през комина
-    при употреба на мазут с ниско съдържание на сяра, горелката трябва да съдържа специфични компоненти: гъвкави връзки, филтър за помпата и допълнителен ел. нагревател
-    доставят се с  уплътнение и фланец за присъединяване към котела, 2 гъвкави връзки, филтър и дюза
-    при поискване се доставя за работа на мазут с ниско съдържания на сяра

Отопл.
Мощност
kW
MоделВискозитет
гориво
оЕ при
20оС
Ел.
захранване
Ел.
мощност
двигател
kW
А
мм
В
мм
С
мм
D
мм
F
мм
Тегло
кг
Забе-
лежка
89-189BT 17 SPN53N AC 50Hz 400V0.37520400965118-320115854)
189-390BT 35 SPN73N AC 50Hz 400V0.55520440985120-305135854)

4) с автоматичен механизъм за спиране на въздуха

По-ниска топлинна мощност на мазута: Hi=40,19 MJ/kg =9600 kcal/kg