« Обратно към ПРОДУКТИ

нафтови горелки BALTUR BT…DSPG; GI…DSPG; GI 1000 DSPG

- възможност за модулиране на мощността посредством мотиране на автоматичен регулатор RWF40 (поръчва се заедно със специален “кит” за модулация)
- механична пулверизация при високо налягане на горивото
- постигане на оптимални стойности на горене посредством регулиране на въздуха за горене през горивната глава
- улеснена поддръжка – сваляне на пулверизатора, без да сеналага демонтиране на горелката
- регулиране на максималното и максималното количество на въздуха за горене посредством ел. сервомотор със затваряне на клапата за приток на въздух за горене с цел избягване загуби на топлина през комина
- доставят се с  уплътнение и фланец за присъединяване на горелката, 2 гъвкави връзки и филтър;  комплекта дюзи се поръчва отделно в зависимот от дебита.

Отопл.
Мощност
kW

Mодел

Вискозитет
гориво
оЕ при 20оС

Ел.
захранване

Ел.
мощност
двигател

kW

А
мм

В
мм

С
мм

D
мм

F
мм

Тегло
кг

Забе-
лежка

415-889
BT 75 DSPG
1,5
3N AC 50Hz 400V
1,1
595
510
1215
130-450
160
140
4)
533-1186
BT 100 DSPG
1,5
3N AC 50Hz 400V
1,5
670
525
1415
210-400
195
150
4)
474-1660
BT 100 DSPG
1,5
3N AC 50Hz 400V
2,2
770
610
1415
155-500
195
175
 4)
712-2135
BT 180 DSPG
1,5
3N AC 50Hz 400V
3
815
650
1700
200-535
220
220
4)
873-3186
BT 250 DSPG
1,5
3N AC 50Hz 400V
7,5
1000
740
1700
235-560
220
256
4)
1304-3854
BT 300 DSPG
1,5
3N AC 50Hz 400V
7,5
1000
800
1900
245-605
275
290
4)
1581-4743
GI 350 DSPG
1,5
3N AC 50Hz 400V
15+2,2
1345
920
1900
275-500
275
500
4)
1840-5522
GI 420 DSPG
1,5
3N AC 50Hz 400V
18,5+2,2
1345
1040
2030
275-560
355
540
 
2430-6500
GI 510 DSPG
1,5
3N AC 50Hz 400V
18,5+3
1345
1040
2030
275-560
355
580
 
2500-10500
GI 1000 DSPG
1,5
3N AC 50Hz 400V
22+4
1465
1257
1710
430
490
900