« Обратно към ПРОДУКТИ

нафтови горелки BALTUR - двустепенни

Двустепенни нафтови горелки:  BTL…Р;

- механична пулверизация при високо налягане на горивото
- постигане на оптимални стойности на горене посредством регулиране на въздуха за горене през горивната глава
- улеснена поддръжка - сваляне  на пулверизатора, без да се налага демонтиране на горелката
- регулиране на въздушния дебит на първа и втора степен посредством ел. сервомотор чрез затваряне на клапата за приток на въздух за горене с цел избягване на топлинни загуби през комина
- горивен автомат за контрол и управление съобразно европейски норматив EN 230
- за модели BT…DSG и ...DSG 3V регулиране на въздушния дебит на първа и втора степен посредством хидравлично бутало; за ВТ 180 ел. сервомотор за първа и втора степен чрез затваряне на клапата за приток на въздух за горене с цел избягване на топлинни загуби през комина
- доставят се с 4 и 7-полюсен прекъсвач за модели BTL...Р и SPARK 35 DSG, уплътнение и фланец за присъединяване към котела, 2 гъвкави връзки, филтър и дюзи.

Отопл.
Мощност
kW

Mодел

Вискозитет
гориво
оЕ при 20оС

Ел.
захранване

Ел.
мощност
двигател

kW

А
мм

В
мм

С
мм

D
мм

F
мм

Тегло
кг

Забе-
лежка

26-56,1
BTL 4P
1,5
1N AC 50Hz 230V
0,11
245
270
410
50-105
80
12
1)
31,9-74,3
BTL 6P
1,5
1N AC 50Hz 230V
0,11
245
270
455
50-150
90
12
1)
60,2-118

BTL 10P

1,5
1N AC 50Hz 230V
0,11
245
270
480
50-158
90
12
1)
83-166

BTL 14P

1,5
1N AC 50Hz 230V
0,18
303
345
645
100-250
100
18
1)
118,6-261

BTL 20P

1,5
1N AC 50Hz 230V
0,18
303
345
645
100-250
114
18
1)
190-310

BTL 26P

1,5
1N AC 50Hz 230V
0,25
303
345
645
100-255
135
18
 

Легенда: Р – двустепенни; W – без кожух;
1) с механизъм за спиране на въздуха.