« Обратно към ПРОДУКТИ

нафтови горелки BALTUR с ниски емисии на NOx

Едностепенни: RiNOx…L; SPARK 35 LX
Двустепенни: RiNOx…L2; BT... LX

- нафтови горелки с ниски емисии на NOx и СО според  “КЛАС III” от европейския норматив EN267
- механична пулверизация при високо налягане на горивото
- горивна глава с рециркулация на изгорелите газове, което позволява достигането на многониски емисии на замърсяване особено по отношение на азотния окис (NOx)
- улеснена поддръжка - сваляне на пулверизатора, без да се налага демонтиране на горелката
- ръчно регулиране на въздушния дебит  /за модел RiNOx…L/
- регулиране на въздушния дебит на първа и втора степен посредством ел. сервомотор със затваряне на клапата за приток на въздух за горене с цел избягване загуби на топлина през комина
- доставят се с 7-полюсен прекъсвач за модел RiNOx…L, и с 4 и 7-полюсен прекъсвач за модели RiNOx…L2 и SPARK 35 LX,  уплътнение и фланец за присъединяване към котела, 2 гъвкави връзки, филтър и дюзи.

Отопл.
Мощност
kW

Mодел

Вискозитет
гориво
оЕ при 20оС

Ел.
захранване

Ел.
мощност
двигател

kW

А
мм

В
мм

С
мм

D
мм

F
мм

Тегло
кг

Забе-
лежка

19-40RiNOx 35L
1,5
1N AC 50Hz 230V
0,11
245
270
410
50-105
80
12
1) 2)
38-74
RiNOx 60L
1,5
1N AC 50Hz 230V
0,11
245
270
455
50-150
90
12
1)
118,6-350
SPARK 35LX
1,5
1N AC 50Hz 230V
0,37
490
380
835
165-305
136
36
3) 4)
38-74
RiNOx 60 L2
1,5
1N AC 50Hz 230V
0,11
245
270
455
50-150
90
12
1)
70-190
RiNOx 190L2
1,5
1N AC 50Hz 230V
0,18
303
345
620
100-250
100
18
1)
130-390
BT 40 LX
1,5
3N AC 50Hz 400V
0,37
525
430
985
165-305
136
57
4)
270-670
BT 75 LX
1,5
3N AC 50Hz 400V
1,1
630
610
1170
170-430
160
70
4)

Легенда:
1) с механизъм за спиране на въздуха
2) с нагревател за горивото с антизамръзващ механизъм
3) с йонизатор
4) с автоматичен механизъм за спиране на въздуха.