« Обратно към ПРОДУКТИ

нафтови горелки BALTUR SPARK 35… DSG; BT…DSG 4Т - двустепенни

Двустепенни нафтови горелки:  SPARK 35… DSG; BT…DSG 4Т

- механична пулверизация при високо налягане на горивото
- постигане на оптимални стойности на горене посредством регулиране на въздуха за горене през горивната глава
- улеснена поддръжка - сваляне  на пулверизатора, без да се налага демонтиране на горелката
- регулиране на въздушния дебит на първа и втора степен посредством ел. сервомотор чрез затваряне на клапата за приток на въздух за горене с цел избягване на топлинни загуби през комина
- горивен автомат за контрол и управление съобразно европейски норматив EN 230
- за модели BT…DSG и ...DSG 3V регулиране на въздушния дебит на първа и втора степен посредством хидравлично бутало; за ВТ 180 ел. сервомотор за първа и втора степен чрез затваряне на клапата за приток на въздух за горене с цел избягване на топлинни загуби през комина
- доставят се с 4 и 7-полюсен прекъсвач за модели BTL...Р и SPARK 35 DSG, уплътнение и фланец за присъединяване към котела, 2 гъвкави връзки, филтър и дюзи.

Отопл.
Мощност
kW

Mодел

Вискозитет
гориво
оЕ при 20оС

Ел.
захранване

Ел.
мощност
двигател

kW

А
мм

В
мм

С
мм

D
мм

F
мм

Тегло
кг

Забе-
лежка

178-391
SPARK 35 DSGW
1,5
1N AC 50Hz 230V
0,37
450
372,5
780
105-350
135
32
3) 4)
178-391
SPARK 35 DSG
1,5
1N AC 50Hz 230V
0,37
490
385
810
105-350
135
36
3) 4)
160-450
TBL 45 P
1,5
1N AC 50Hz 230V
0,50
505
435
820
120-350
133
34
 
160-450
TBL 45 P DACA
1,5
1N AC 50Hz 230V
0,50
505
435
860
140-350
133
34
3) 4)
250-600
TBL 60 P
1,5
3N AC 50Hz 400V
0,65
505
435
840
140-350
152
36
 
250-600
TBL 60 P DACA
1,5
3N AC 50Hz 400V
0,65
505
435
880
140-350
152
36
3) 4)
200-850
TBL 85 P
1,5
3N AC 50Hz 400V
1,1
670
510
1250
175-400
161
79
 
200-850
TBL 85 P DACA
1,5
3N AC 50Hz 400V
1,1
670
510
1250
175-400
161
79
3) 4)
320-1050
TBL 105 P
1,5
3N AC 50Hz 400V
1,5
680
520
1250
175-400
180
80
 
320-1050
TBL 105 P DACA
1,5
3N AC 50Hz 400V
1,5
680
520
1250
175-400
180
80
3) 4)
400-1300
TBL 130 P
1,5
3N AC 50Hz 400V
2,2
680
520
1250
175-400
180
85
 
400-1300
TBL 130 P DACA
1,5
3N AC 50Hz 400V
2,2
680
520
1250
175-400
180
85
3) 4)
500-1600
TBL 160 P
1,5
3N AC 50Hz 400V
2,2
680
540
1300
200-450
219
90
 
500-1600
TBL 130 P DACA
1,5
3N AC 50Hz 400V
2,2
680
540
1300
200-450
219
90
3) 4)
800-2100
TBL 210 P
1,5
3N AC 50Hz 400V
3,0
680
540
1300
210-450
219
90
3) 4)
873-3186
BT 250 DSG 4T
1,5
3N AC 50Hz 400V
7,5
915
740
1480
235-560
220
225
4)
1304-3854
BT 300 DSG 4T
1,5
3N AC 50Hz 400V
7,5
915
800
1700
245-605
275
265
4)
1364-4151
BT 350 DSG
1,5
3N AC 50Hz 400V
9
1050
920
1960
350-560
275
310
4)

Легенда: Р – двустепенни; W – без кожух; DACA-с автоматична клапа за спиране на въздуха
3) с йонизатор
4) с автоматичен механизъм за спиране на въздуха.