« Обратно към ПРОДУКТИ

настенен кондензатен газов котел WOLF CGB

CGB са газови настенни кондензатни котли за отопление и БГВ (при включен в системата обемен подгревател).

CGB-K настенни кондензатни котли за отопление и БГВ в проточен режим с бързо подаване на гореща вода.

ПРЕДИМСТВА:
- Газови настенни котли WOLF със закрита горивна камера, предназначена за експлоатация с подаване на въздуха за горене както от външната атмосфера, така и от помещението;

- Котлите са изпитани и сертифицирани в съответствие с немски и общоевропейски стандарти. Котлите имат знак за качество DVGW;
- Ниско съдържание на вредни вещества в изходящите газове;
- Горелка с предварително смесване, предназначена за експлоатация с природен газ и пропан-бутан;
- Автоматично регулиране на обема на въздуха, подаван за горене;
- Модулиране на мощността в режим на отопление и горещо водоснабдяване;
- Електронна защита и контрол;
- Висока ефективност, до 110%;
- Котлите WOLF тип CGB -11/20/24/35/50 са стандартно оборудвани с помпа на отоплителния контур. В тези от тип CGB -11/20/24 е монтиран разширителен съд. Комбинираните котли CGB -K са снабдени с топлообменниик за БГВ;
- Лесен достъп до всички елементи от конструкцията;
- Лесен монтаж и техническо обслужване;
- Не е необходима допълнителна регулировка на комбинирания газов клапан.
Гориво q изгаряне: природен газ-35.68 [МJ/kg]; пропан - 93.57 [МJ/тЗ];

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модел
Мощност
при 50/30°С
(kW)
Мощност
при 80/60°С
(kW)
Разход
природен газ
(m3/h)
БГВ
D t 50°С
(l/min)
Максимално
работно
налягане
(МРа)
Ефек-
тивност
при 50/30°С
(%)
Маса
(kg)
Дължина
(mm)
Височина
(mm)
Ширина
(mm)
CGB-11
3,6-10,9
3,2-10,0
0,40-1,50
-
0,3
110
42
370
855
440
CGB-20
6,1-20,5
5,6-19,0
1,00-2,05
-
0,3
110
42
370
855
440
CGB-24
7,8-24,8
7,1-23,1
1,16-2,50
-
0,3
110
42
370
855
440
CGB-35
9,0-35,0
8,0-32,0
1,60-3,47
-
0,3
110
45
370
855
440
CGB-50
12,2-50,0
11,0-46,0
2,10-4,94
-
0,3
110
45
393
855
440
CGB-K-20
6,1-20,5
5,6-19,0
1,00-2,05
2,0-6,5
0,3
110
45
370
855
440
CGB-K-24
7,8-24,8
7,1-23,1
1,16-2,50
2,0-8,0
0,3
110
45
370
855
440
CGB-K40-35
9,0-35,0
8,0-32,0
1,60-3,47
2,0-12,0
0,3
110
45
393
855
440
CGB-75
19,6-75,8
18,2-70,1
7,77
-
0,6
110
92
548
1021
565
CGB-100
19,6-98,8
12,2-91,9
10,03
-
0,6
110
92
548
1021
565

Присъединителни отвори:
CGB-11, CGB-20, CGB-24
CBG-K-20, CGB-K-24
CGB-35, CGB-50
CGB-K40-35
CGB-75, CGB-100
отопл. вода: G 3/4"
отопл. вода: G 3/4"
отопл. вода: G 1 1/4"
отопл. вода: G 1 1/4"
отопл. вода: G 1 1/2"
газ: G 1/2"
газ: G 1/2"
газ: G 3/4"
газ: G 3/4"
газ: G 3/4"
БГВ: G 3/4"
БГВ: G 3/4"

Коаксиалният димоотвод не е включен в окомплектовката на уреда