« Обратно към ПРОДУКТИ

панелно отоплително тяло RADIK PLAN VERTIKAL - M

Вертикално ориентирано панелно отоплително тяло с долно централно свързване и гладък преден панел .

Моделът RADIK PLAN VERTIKAL - M представлява отвесно ориентирано панелно тяло с гладък челен панел. Конструкцията му позволява долно централно свързване към отоплителна система с принудителна циркулация. Има общо 6 нипела с вътрешна резба G½. На задната страна са заварени две горни и долни окачалки. Отоплителните тела Тип 20 с дължини 600 и 900 мм имат с по една горна окачалка повече.

За свързване към отоплителната система може да се използва интегрирана арматура HM доставяна заедно с термостатична глава.

Технически параметри

Височина (H)1600, 1800, 2000 mm
Дължина (L)400, 600, 900 mm
Дълбочина (B)
- Тип 1052 mm
- Тип 2068 mm
Свързващо разстояние50 mm
Свързваща резба6 x G½ вътрешна
Макс. допустимо експл. налягане1,0 MPa
Макс. допустима експл. темп. (°C)110°C
Свързване на отоплителното тялоцентрално долно

Загубата на налягането на отоплителното тяло при определени условия на експлоатация се определя чрез изчисляване с помощта на стойността на дебитния коефициент AT или евентуално на коефициента на съпротивлението ξT.