« Обратно към ПРОДУКТИ

парен котел TRYPASS 12/ 15

Парен котел за високо налягане, димогарни тръби с 3 хода на димните газове, максимално допустимо налягане PS = 12 bar / 15 bar. Цилиндрична горивна камера с преминаващ пламък, свързана в задната си част към широка камера за инверсия на пламъка, напълно "омокрена".

Котелът е оразмерен така, че да осигури ниски топлинни натоварвания в горивната камера и ниско повърхностно налягане и оптимален к.п.д. Без наличието на турболизатори. Камерата е проектирана така, че да постига ниски емисии на замърсяване, работейки с горелки "Low Nox".

Пълно наблюдение на генератора, за всички ходове на димните газове, за дъното на горивната камера, посредством люк от ниската част на генератора.
- Горивна камера с инверсия на пламъка, изцяло "омокрена"
- Тръбен сноп с димогарни тръби заварени към тръбните плочи
- Двойна предна врата с висока плътност, изолирана с огнеупорен материал
- Задна горивна камера с вратичка за почистване, термоизолирана
- Изолация от каменна вата с голяма дебелина и плътност
- Обшивка от ламарина в цвят
- Метална пътека в горната част на котела, със стълба
- Основа от стоманени профили
- Контролно табло със степен на защита IP55, тествано и сертифицирано, съдържащо необходимите компоненти, за да осигури автоматичното функциониране на котела, с визуални и звукови аларми
- Подкачваща помпа с оразмерен дебит и напор
- Двоен пресостат за двустепенно функциониране
- Уплътнения за високи температури, разположени в огнеупорна изолация на вратата

По избор:
- Общивка от неръждаема стомана

Техничиски характеристики:

TRYPASS 12/ 15 2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000100001200015000
Полезна мощностKW14001750210028003500420058007000840010500
Пълна мощностKW15731967236031473933472062937895943911800
Производство на параkg/h2000250030004000500060008000100001200015000
Макс.работно наляганеbar12/1512/1512/1512/1512/1512/1512/1512/1512/1512/15