« Обратно към ПРОДУКТИ

парогенератор Garioni Naval SpA - GMT/HP

GMT/HP парогенератори високо налягане с естесвена циркулация

Работно налягане до 110 bar
Мощност до 3.000 kW

При много технологични процеси, преди всичко в хранително-вкусовата индустрия, е необходимо да се използват високи температури (по-високи от 250°С). високи температури обикновено се получават чрез използването на диетермично масло, но новите наредби, не позволяват употребата на диетермично масло в случаи, когато има опасност да се замърси храната, която се обработва. В такива случаи е необходимо да се използва пара високо налягане до 110 bar, за дя се достигнат температури до 318°С.

Парогенераторите GMT/HP работят в затворен цикъл и с естествена циркулация (не е необходима помпа) като произвеждат наситена пара до 110 bar. Всички инсталации, използващи GMT/HP работят без помпа, без кондензни гърнета, без инсталация за обработка на захранмащата вода и без резервоари за захранваща вода.