« Обратно към ПРОДУКТИ

пелетен котел Domusa Dual Therm

Котелът Dual Therm е най-новото иновативно решение за отопление, при което имате възможност да използвате два вида гориво, комбинирайки ги в един продукт, който в същото време включва в себе си целият комфорт и производителност на напълно автоматизиран отоплителен уред. Новият пелетен котел е с горивна камера, даващ възможност за горене на дървени трупи като алтернативно гориво.

Котел Dual Therm намалява разхода на гориво, като възстановява инвестицията му за кратко време. Това се дължи на ефективността и електронната му модулация. Топлообменникът е специално проектиран да увеличи топлообменът между изходящите димни газове и водата в инсталацията. Котел Dual Therm работи с максимално ниска температура на изходящите димните газове, като по този начин се постига най- добрата му производителност, а именно енергиен клас А+.

Dual Therm има електронно табло, което контролира количеството на подаваното гориво, за да се постигне необходимата температура на топлоносителя. Това позволява процесът на горене да се осъществява дори при ниски нива на мощност. С широката гама на модулация и възможността за работа при ниски нива на мощност, се намаляват циклите на включване/ изключване на котела, което намалява загубите от спирания.

Използването на пелети или дървени трупи намалява зависимостта при поддръжка и дава по-голяма свобода на работа при експлоатирането на котела. Dual Therm автоматично преминава в режим на работа на пелети в случай, че дървеният материал свърши в горивната камера и не се зареди нова дървесина. По този начин се запазва комфортът на инсталацията, без да се притеснявате за презареждането му. Горивната камера е с големи размери и позволя да се използват дървени трупи с размери до 50 см. Котелът също така е оборудван и с шнек за зареждане на пелети и бункер за тях с обем до 110 кг. Котелът притежава възможно най-високия европейски сертификационен рейтинг – Клас 5, по силата на стандарт EN 303-5 по всички параметри – от ефективност (до 95%) до безопасност и ниски емисии на газове и прах.