« Обратно към ПРОДУКТИ

пелетен котел GreenEcoTherm Pelletherm V2 M03

Автоматизираните пелетни котли Pelletherm V.2 са предназначени за отопление на битови и фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода през летния сезон. Основното предимство и уникалност на този продукт е възможността да изгаря пелети с диаметър от Ø 6 mm до Ø 14 mm с различно качество, както и плодови костилки. Характеризират се с изключително висока ефективност и надеждност.

Предимства:
♦ Непретенциозност към качеството на използваното гориво - всички категории дървесни пелети съгласно стандарт БДС EN ISO 17225-2-2014 (клас A1; клас A2; клас B);
♦ Интуитивна и лесна експлоатация. Микропроцесорен модул за управление с уникален дизайн на дисплея, предоставящ информация във формата на смислени икони, както и възможност за звуков или светлинен алармен сигнал. Цветен сензорен екран, реагиращ на докосване (touch screen);
♦ Автоматично запалване. Fuzzie Logic на горивния процес, чрез който се намалява броя на спиранията и стартиранията, както и консумацията на гориво и използваната ел.енергия;
♦ Автоматично подаване на гориво. Собствен патент на полезен модел на дозиращо устройство за подаване на горивото, елиминиращ фактора "обратен огън" и самозапалване;
♦ Самодиагностика на процесите; Регулиране на топлинната мощност в широк диапазон; Управление в зависимост от изменението на външната температура;
♦ Възможност за управление на периферия чрез добавяне на допълнителен модул за контрол (опция);
♦ Възможност за управление на димосмукателен вентилатор, който решава проблема с тягата на комина и гарантира безопасна работа на съоръжението;
♦ Възможност за следене на температурата на димните газове;
♦ Възможност за изнесено управление на котела чрез стаен термостат с цветен дисплей – опция;
♦ Възможност за управление на буферен/акумулиращ съд – опция;
♦ Пълен достъп до всички функции на контролера чрез използване на интернет модул – опция. Потребителят получава ясно визуализирана история на работа на котела във формата на графики, а сервизният техник има пълен достъп до сервизните настройки;
♦ Автоматично почистване чрез обстъргване на пепелния остатък върху скарата на горелката, без прекъсване на горивния процес;
♦ Възможност за задаване на различни режими на цикъла на почистване;
♦ Вграден бункер и възможност за управление на допълнителен шнек за автоматично зареждане с гориво на основния бункер от външен източник; ♦ Възможност за управление на втори вътрешен шнек;
♦ Контрол и индикация на дисплея (в %) на нивото на горивото в бункера на котела;
♦ Механично ръчно почистване на тръбния сноп;
♦ Стоманена триходова конструкция позволяваща динамична работа на котела;
♦ Пароли за ограничаване на нивата за достъп до параметрите за сервизния персонал;
♦ Лесно обслужване, висока степен на ефективност, надеждност и безопасност;
♦ Отговарят на всички изисквания на директиви LVD, EMC и на стандарт EN 303-5;
♦ Екологична експлоатация - нивата на генерираните емисии покриват най-строгите Европейски изисквания.