« Обратно към ПРОДУКТИ

пелетен котел Pelletherm Phaethon

Автоматизираните пелетни котли Pelletherm Phaethon са проектирани за отопление на битови и фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода през летния сезон. Характеризират се с висока ефективност и надеждност. Предлагат се във вариант с пневматичен транспорт на пелети.
Пелетните котли Pelletherm Phaethon осигуряват комфортно отопление чрез автоматично изгаряне на дървесни пелети отговарящи на стандарт БДС EN ISO 17225-2:2014. Възможност за работа с интернет модул ecoNET300, позволяващ онлайн контрол, мониторинг на процеса горене и мобилни приложения. Вложените компоненти са от престижни Европейски производители.

Високата ефективност (>93 %) и използването на дървесни пелети с различно качество са гаранция за ниски разходи за отопление.

Комбинация от най-успешните, изпитани и утвърдени в практиката на фирмата продукти, като триходово котелно тяло и горелка с въртяща се горивна камера.

Въртящата се горивна камера осигурява непрекъснат горивен процес, елиминира нуждата от често спиране на процеса на горене, с цел механично почистване. Това е предпоставка за по-голяма ефективност и по-добри емисии при изгаряне, тъй като липсват преходните процеси на запалване на горивото след почистване.

Пълен достъп до всички функции на контролера, чрез използване на интернет модул. Всички сервизни функции са напълно достъпни чрез използването му. Потребителите могат да се възползват от ясно визуализираната история на работа на котела, във формата на графики.

Лесно обслужване, висока степен на ефективност, надеждност и безопасност.
Възможност за контрол на всички основни функции на централнотоотопление и битовата гореща вода.

Предимства:

♦ Въртяща се горивна камера и непретенциозност към качеството на използваното гориво - всички категории дървесни пелети съгласно стандарт БДС EN ISO 17225-2:2014;
♦ Качествено изгаряне, с малък обем на пепелта, гарантиращо продължителност на експлоатацията, без ръчно почистване (месеци непрекъсната работа);
♦ Интуитивна и лесна експлоатация;
♦ Уникален дизайн, атрактивен дисплей със сензорен панел, представящ подходяща информация за работата на съоръжението;
♦ Автоматично запалване;
♦ Fuzzy Logic на горивния процес, чрез който се намалява броя прекъсвания на работата, консумацията на гориво и електроенергия и се повишава качеството на модулацията на мощността;
♦ Възможност за следене на температурата на димните газове;
♦ Регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;
♦ Автоматизирана експлоатация на котела - регулиране на температурата с универсален термостат или специално дистанционно управление със сензорен екран и вграден термостат, което гарантира максимален топлинен комфорт и икономия на гориво;
♦ Допълнителни модули (опция) за контрол на смесителните системи (помпа, температурни сензори, трипътен вентил);
♦ Възможност за управление по външна температура;
♦ Възможност за управление на димосмукателен вентилатор, който решава проблема с тягата на комина и гарантира безопасна работа на съоръжението;
♦ Вграден седмичен програматор;
♦ Дистанционно управление;
♦ Функция лято/зима;
♦ Микропроцесорен модул за управление параметрите на котела с 5" сензорен (touch screen) дисплей;
♦ Модулен бункер и възможност за автоматично зареждане с гориво от друг външен резервоар чрез пневматичен транспорт;
♦ Механично ръчно почистване на топлообменника;
♦ Стоманена триходова конструкция, позволяваща динамична работа на котела;
♦ Пароли за ограничаване на нива за достъп до параметри за сервизния персонал;
♦ Вентилаторите за свеж въздух и димни газове са снабдени със сензори на Хол, повишаващи качеството на модулацията на мощността, надеждността и безопасността на системата;
♦ Отговарят на всички изисквания на директиви LVD, EMC и на стандарт EN 303-5;
♦ Екологична експлоатация - нивата на генерираните емисии покриват най-строгите Европейски изисквания;
♦ Елементна база изцяло от реномирани Европейски производители.