« Обратно към ПРОДУКТИ

пиролизен котел SUNSYSTEM-BURNIT PyroBurn

Високоефективен пиролизен котел за икономично и екологично отопление на големи битови и индустриални помещения. Котелът PyroBurn е с интуитивно управление, регулируема мощност и сигурни механизми за безопасност. Вграденият PID контролер с микропроцесор следи и управлява горивния процес за постигане на оптимален, икономичен и екологичен режим на работа.
Контролерът има функции за управление на циркулационните помпи на отоплителна и инсталация за БГВ. PyroBurn е проектиран и тестван съгласно EN303-5.

Предимства

- Вентилатор за димните газове
- Лесен за употреба почистващ механизъм отстранява наслоените сажди в котела, без да се налага разглобяването му
- Димоотвод над отвора на горивната камера предотвратява задимяването на котелното помещение при презареждане
- Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с дърва дълги до 50 см
- Горивната камера е защитена с керамична облицовка. Керамичните елементи се монтират и демонтират лесно, без да се налага разглобяване на котела.
- PID управление с LED дисплей за прецизно контролиране на горивния процес

Четири устройства за безопасност:

1) Електронното управление следи температурата на водата в котела и на димните газове. Включен е допълнителен датчик за прегряване;
2) Термостатичен регулатор на тягата;
3) Предпазен топлообменник, свързан към водоснаб-дителната инсталация - в случай на прегряване през него протича студена вода, която понижава температурата на котела;
4) Предпазен клапан 2.5 bar.