« Обратно към ПРОДУКТИ

пиролизен котел Vitoligno 100-S за цепени дърва

Особено атрактивен в ценово отношение пиролизен котел за цепени дърва, с номинална мощност от 25 до 80 kW.

Голямата камера за зареждане с дърва гарантира дълга продължителност на горенето и съответно дълги интервали между зарежданията. Благодарение на широката врата на камерата за дървата, от фронталната страна на котела, зареждането е лесно и удобно.

Чрез изсмукване на кислорода от камерата дървата само тлеят. Отделящите се при горенето газове се отвеждат в горивната камера от силициев карбид и там чрез вкарване на вторичен въздух с висока температура изгарят чисто и пълноценно.

Предимствата в един поглед:
- Стоманен котел за нацепени дърва с дължина до 50 см
- Добро оползотворяване на горивото чрез висок коефициент на ефективност и ниски температури на отработените газове
- Високоефективно пиролизно горене, гарантирано от мощен вентиратор и горивна камера от силициев карбид
- Ръчно регулируеми клапи за първичен и вторичен въздушен поток
- Лесно обслужване от фронталната страна на котела и бързо инсталиране
- Дълга продължителност на горене благодарение на голямата камера за зареждане с дърва
- Комфортно зареждане благодарение на широката врата на камерата за дървата
- Лесно почистване на топлообменниците през отвора за почистване.