« Обратно към ПРОДУКТИ

регулатор РЕХАУ

Многостранно регулиране на термопомпата
Термопомпите РЕХАУ разполагат с интегриран регулатор РЕХАУ със самостоятелен блок за управление, удобно за използване меню за въвеждане в експлоатация.

Качества
Регулиращата техника на термопомпите РЕХАУ изпълнява всички функции на управление и контрол на уредбата на термопомпата:
- пуск на термопомпата
- активиране на режим на отопление и охлаждане
- експлоатация на резервоара за гореща и топла вода
- регулиране на температурата в подаващия тръбопровод при режим на отопление и охлаждане
- управление на станцията за прясна вода РЕХАУ

Системата се управлява лесно и логично, обслужването се базира на познатия от компютърната техника Explorer.

Предимства:
- Соъбразен с потребностите и стопански ефективен начин на действие
- Напълно автоматизирана експлоатация
- Асистент за подпомагане на въвеждането в експлоатация
- Лесно обслужване
- Съвършено съгласувана с регулиращата техника РЕХАУ за отопление/охлаждане
- Фабрично интегрирана
- Съвместима с регулирането за отопление / охлаждане

Спектър на постижението
Подготовка на топлата вода
Независимо от по-долу изброените режими на работа, термопомпата на РЕХАУ се грижи за управляваната по време експлоатация на резервоара за топла вода.

Режим на нагряване
В режим на нагряване обичайно определен резервен резервоар се поддържа на една определена температура в зависимост от определената температура.

Режим на охлаждане
както пасивно, така също и активно охлаждане

Превключване на режимите на работа нагряване / охлаждане

Регулирането на температурите в подаващия тръбопровод в случай на отопление и охлаждане(управляван според атмосферните условия регулатор на нагревателя)

Програма по време

EVU-времена на блокиране

Функционално нагряване на замазката

Функция срещу замръзване

Широк спектър от функции за диагностика и тестване