« Обратно към ПРОДУКТИ

соларен покрив Брамак.

- Лесен и бърз монтаж с предварително монтирани интегрирани рамки за вграждане;
- Висок енергиен добив чрез оптималното използване на слънчевата енергия - само с 1,5 до 2 м² колекторна площ може да се покрие до 70% от годишното потребление на топла вода и възможност за подпомагане на отоплението;
- Природосъобразен източник на енергия - с 8 м² колекторна площ може да се спести приблизително до 5000 електроенерия или до 500 л петрол годишно;
- Кредит енергийна ефективност до 20% от инвестицията безвъзмездна финансова помощ по Програмата за енергийна ефективност REECL;
- Подходящ както за нови, така и за вече изградени покриви, независимо от покривния материал;
- 10 години писмена гаранция;
- Удовлетвореност за години напред чрез красив дизайн и перфектен монтаж.

Тенически характеристики:

Тестване

От Arsenal Research (A Company of Austrian Research Centers), съгласно EN 12975-2
Показатели
>525 Kwh/m2
минимално количество годишен енергиен добив

0.81
конверсионен фактор η

3.8 W/m2K
линеен коефицент за топлинни загуби а1

0.009 W/m2K2
квадратичен коефицент за топлинни загуби а2

210°Стемпература при покой
Абсорбер

високоселективно вакуумно покритие


0,2 мм медна ламарина


8 х 0,5 мм медна тръба

>95%
коефицент на поглъщане

<5%
процент на отразяване
Стъкло
1975 х 975 х 4 mm
защитно стъкло с ниско съдържание на желязо, структурирано, издържа на градушка

>91%
общо лъчево проникване
Конструкция
40 х 75 mm
дървена рамка, 8 mm гръб
Изолация
50 mm
вата - свободно пропускаща пари, температуроустойчива
Покривна рамка
0,8 mm
алуминий с покритие
Максимално работно налягане
10 bar

Топлоносеща течност  вода и гликол в съотношение 60/40