« Обратно към ПРОДУКТИ

стоманен панелен радиатор RADIK KLASIK

Панелно отоплително тяло със странично свързване

Моделът RADIK KLASIK представлява панелно отоплително тяло в изпълнение KLASIK, което позволява ляво или дясно странично свързване към отоплителната система. Със своята конструкция RADIK KLASIK е предназначен за отоплителни системи с принудителна или самоволна циркулация.

На задната страна на модела RADIK KLASIK са заварени две горни и долни окачалки. Отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дълги имат заварени шест окачалки. Изключение правят панелните отоплителни тела с височина 200 мм, които нямат заварени окачалки на задната страна.

10 години гаранция от датата на закупуване,относно херметичност и посочените стойности на топлинни мощности, както и техническите параметри на отоплителните тела разположени в топло-водни системи.

Технически параметри

Височина (H) в мм200, 300, 400, 500, 600, 700, 900
Дължина (L) в мм400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000
Дълбочина (B)
- Тип 10  47 мм
- Тип 11  63 мм
- Тип 20  66 мм
- Тип 21  66 мм
- Тип 22100 мм
- Тип 33155 мм
Свързващо разстояниеh = H - 54 мм
Свързваща резба4 x G½ вътрешна
--
Максимално допустимо експлоатационно налягане1,0 MPa
--
Максимално допустима експлоатационна температура (°C)110 °C