« Обратно към ПРОДУКТИ

стоманен водогреен котел ЕLLPREX

Стоманен котел, работещ с нафтови, газови или мазутни* горелки, с плаваща камера за модели от 730кW до 3500 кW
• Горивна камера с инверсия на пламъка
• Елипсовидна горивна камера за моделите до 970 кW
• Устойчивост на конденз, благодарение на:
- Децентрализиране на пещта по отношение на обшивката, т.е. запоена е само отвътре и следователно e свободна да се разширява
- Патентован ефект на перката върху спойката на тръбите в задната тръбна плоча
• Нискошумов благодарение на ниските стойности на налягането на димните газове
• Висока механична устойчивост благодарение на плаващата пещ за модели от 970 кW до 3500 кW
• Антикондензни спирални турболизатори
• Намалени топлинни загуби от обшивката, благодарение изолацията на корпуса на котела от скална вата – 80мм и на вратата от фиброкерамика, до 970 кW (-30% топлинни загуби)
• Регулируема врата с двойно отваряне (наляво и надясно)
• Одобрен като котел с регулируема мощност
• Външно контролно табло с механично управление и защитни термостати
• Лесен монтаж
• Конструкция според ЕN 303 1-ва част
• Максимално работно налягане: 6 bar (за модели от 1100 до 3500 кW е възможно, при поискване, да се добави механизъм МWP за работа до 10 bar)

*В случай на употреба на мазут с летливост 7ºЕ при 50ºС да се вземе предвид намаляване от 13% на максималните мощности.

ELLPREX   170
240 290 340 420 510 630 760 870  
Полезна мощност кW 170 240 290 340 420 510 630 760 870  
К.П.Д. % 91,4 91,6 91,5 91,6 91,5 91,6 91,6 91,6 91,6  
Височина mm 1082 1082 1182 1182 1352 1352 1352 1432 1432  
Широчина mm 820 820 860 860 890 890 890 1122 1122  
Дълбочина mm 1169 1429
1366 1496 1561 1756 1944 2066 2139
Тегло kg 435 510 588
629 796 919 1049 1341 1447  
ELLPREX   970 1100 1320 1570 1850 2200 2650 3000 3500 4000
Полезна мощност кW 970 1100 1320 1570 1850 2200 2650 3000 3500 4000
К.П.Д. % 91,5 91,7 91,5 91,5 91,6 91,7 91,7 91,5 91,5 91,5
Височина mm 1432 1432 1432 1542 1542 1702 1702 1830 2090 2090
Широчина mm 1122
1352 1352 1462 1462 1622 1622 1720 1970 1970
Дълбочина mm 2334 2304 2644 2796 3166 3240 3560 3850 3194 3594
Тегло kg 1553 1821 2030 2780 3280 4145 4465 5110 6700 7500