« Обратно към ПРОДУКТИ

стоманен водогреен котел ТЕRSEC

Стоманен котел, работещ с нафтови или газови горелки. Възможност за функциониране на ниски работни температури. (ниски емисии Low Nox при работа с Low Nox горелки)
•    Три хода на димните газове
•   Висок к.п.д., приблизително  93%, благодарение на малките топлинни загуби поради ниската работна тем. (20º - 25ºС)
•    Висока кондензо устойчивост, благодарение на:
-    циркулиращата вода в корпуса на котела
- патентованото тройно сечение на антикондензните димогарни тръби за диференциран топлообмен
-    патентован ефект на перката върху спойката на тръбите в задната тръбна плоча
•    Изолация то стъклена вата – 100мм
• Напълно регулируема врата с двойно отваряне (наляво и надясно) с изолация от фиброкерамика (- 30%   топлинни  загуби)
•    Лесен монтаж благодарение на вертикалната структура (макс. ширина на корпуса без обшивката 79см, за   модели до  600 кW)
•    Външно контролно табло с електромеханично управление

TERSEC DUO
Свързване на две машини под един корпус
•    Максимално работно налягане: - 5 bar за модели до 800kW
- 6  bar за модели 1000 kW и 1200 kW

ТЕRSEC   65
90120150180240300
Полезна мощносткW6590120150180240300
К.П.Д. %91,491,591,691,791,891,992
Височинаmm95095010821082118211821352
Широчинаmm740740820820860860890
Дълбочинаmm9751235
11781438137315031568
Теглоkg326398486
575626739949
ТЕRSEC  35045060080010001200
Полезна мощносткW97045060080010001200
К.П.Д. %92.192.291392.392.492.4
Височинаmm135216451645143214621462
Широчинаmm890
920920112214621462 
Дълбочинаmm176319212116250529122912 
Теглоkg111815451755188528733257