« Обратно към ПРОДУКТИ

стоманен водогреен котел ТЕRSEC

Стоманен котел, работещ с нафтови или газови горелки. Възможност за функциониране на ниски работни температури. (ниски емисии Low Nox при работа с Low Nox горелки)
•    Три хода на димните газове
•   Висок к.п.д., приблизително  93%, благодарение на малките топлинни загуби поради ниската работна тем. (20º - 25ºС)
•    Висока кондензо устойчивост, благодарение на:
-    циркулиращата вода в корпуса на котела
- патентованото тройно сечение на антикондензните димогарни тръби за диференциран топлообмен
-    патентован ефект на перката върху спойката на тръбите в задната тръбна плоча
•    Изолация то стъклена вата – 100мм
• Напълно регулируема врата с двойно отваряне (наляво и надясно) с изолация от фиброкерамика (- 30%   топлинни  загуби)
•    Лесен монтаж благодарение на вертикалната структура (макс. ширина на корпуса без обшивката 79см, за   модели до  600 кW)
•    Външно контролно табло с електромеханично управление

TERSEC DUO
Свързване на две машини под един корпус
•    Максимално работно налягане: - 5 bar за модели до 800kW
- 6  bar за модели 1000 kW и 1200 kW

ТЕRSEC    65
90 120 150 180 240 300
Полезна мощност кW 65 90 120 150 180 240 300
К.П.Д. % 91,4 91,5 91,6 91,7 91,8 91,9 92
Височина mm 950 950 1082 1082 1182 1182 1352
Широчина mm 740 740 820 820 860 860 890
Дълбочина mm 975 1235
1178 1438 1373 1503 1568
Тегло kg 326 398 486
575 626 739 949
ТЕRSEC   350 450 600 800 1000 1200
Полезна мощност кW 970 450 600 800 1000 1200
К.П.Д. % 92.1 92.2 913 92.3 92.4 92.4
Височина mm 1352 1645 1645 1432 1462 1462
Широчина mm 890
920 920 1122 1462 1462  
Дълбочина mm 1763 1921 2116 2505 2912 2912  
Тегло kg 1118 1545 1755 1885 2873 3257