« Обратно към ПРОДУКТИ

стоманен водогреен котел TRIOPREX N

Стоманен котел, работещ с нафтови или газови горелки. Променлива работна температура до 36ºC с нафтови горелки и до 46ºC с газови горелки
•    Ниски емисии на замърсяване благодарение на:
-    трите хода на димните газове без инверсия на пламъка в горивната камера
-    намалено топлинно натоварване за куб.метър (увеличен обем на горивната камера в сравнение с този на традиционните котли)
•    Висока устойчивост на конденз, благодарение на циркулиращата вода в корпуса на котела
•    Цялостна изолация от стъклена вата –80мм
•   Напълно регулируема врата с двойно отваряне (наляво и надясно) с изолация от фиброкерамика (-30%   топлинни загуби)
•    Лесен монтаж благодарение на вертикалната структура (макс. ширина на корпуса без обшивката 79см, за  модели до 600 кW)
•    Външно контролно табло с електромеханично управление
•    Препоръчителни за употреба с Low Nox горелки

*При употреба на мазут с летливост 7ºЕ при 50ºС да се вземе предвид намаление от 13% на максималните  мощности.

TRIOPREX  N 
  65
85 110 150 185 225 300 380
Полезна мощност кW 65 85 110 150 185 225 300 380
Емисии NOx ppm 45 45 45 45 45 45 45 45
Емисии CO ppm 15 15 15 15 15 15 15 15
Височина mm 950 950 1115 1115 1215 1385 1385 1645
Широчина mm 740 740 830 830 870 870 910 910
Дълбочина mm 1169 1429
1366 1496 1561 1756 1944 2066
Тегло kg 435 510 588
629 796 919 1049 1341
TRIOPREX  N
  500 630 730 840 1100 1320 1600 1900
Полезна мощност кW 500 630 730 840 1100 1320 1600 1900
Емисии NOx ppm 45 45 45 45 45 45 45 45
Емисии CO ppm 15 15 15 15 15 15 15 15
Височина mm 1645
1645 1645 1432 1542 1542 1892 1892
Широчина mm 920 920 920 1122 1462 1462 1622 1622
Дълбочина mm 1915 2110 2305 2505 2802 3172 3242 3564
Тегло kg 1295 1430 1560 1581 2444 2965 3685 4089