« Обратно към ПРОДУКТИ

стоманен водогреен котел TRIOPREX N

Стоманен котел, работещ с нафтови или газови горелки. Променлива работна температура до 36ºC с нафтови горелки и до 46ºC с газови горелки
•    Ниски емисии на замърсяване благодарение на:
-    трите хода на димните газове без инверсия на пламъка в горивната камера
-    намалено топлинно натоварване за куб.метър (увеличен обем на горивната камера в сравнение с този на традиционните котли)
•    Висока устойчивост на конденз, благодарение на циркулиращата вода в корпуса на котела
•    Цялостна изолация от стъклена вата –80мм
•   Напълно регулируема врата с двойно отваряне (наляво и надясно) с изолация от фиброкерамика (-30%   топлинни загуби)
•    Лесен монтаж благодарение на вертикалната структура (макс. ширина на корпуса без обшивката 79см, за  модели до 600 кW)
•    Външно контролно табло с електромеханично управление
•    Препоръчителни за употреба с Low Nox горелки

*При употреба на мазут с летливост 7ºЕ при 50ºС да се вземе предвид намаление от 13% на максималните  мощности.

TRIOPREX  N 
  65
85110150185225300380
Полезна мощносткW6585110150185225300380
Емисии NOx ppm4545454545454545
Емисии COppm1515151515151515
Височинаmm950950111511151215138513851645
Широчинаmm740740830830870870910910
Дълбочинаmm11691429
136614961561175619442066
Теглоkg435510588
62979691910491341
TRIOPREX  N
  5006307308401100132016001900
Полезна мощносткW5006307308401100132016001900
Емисии NOx ppm4545454545454545
Емисии COppm1515151515151515
Височинаmm1645
1645164514321542154218921892
Широчинаmm92092092011221462146216221622
Дълбочинаmm19152110230525052802317232423564
Теглоkg12951430156015812444296536854089