« Обратно към ПРОДУКТИ

стоящ комбиниран кондензен котел HERCULES CONDENSING 32 3 ErP

Стоящ комбиниран кондензен котел с обемен бойлер от 120 литра

HERCULES CONDENSING ErP са гама стоящи комбинирани кондензни котли с обемен бойлер от 120 литра

HERCULES CONDENSING ErP представлява най-доброто решение за многозонови системи за отопление, предлагайки и възможност за интегриране на термосоларна система за увеличаване на ефективността. Благодарение на предлаганите допълнителни хидравлични комплекти, които могат да се монтират към котела е възможно да се управляват до 3 зони в една отоплителна инсталация (ниско и високотемпературни).

Гамата HERCULES CONDENSING ErP е на разположение в три модела:
HERCULES CONDENSING 26 3 ErP с мощност за отопление от 4,8 kW до 23,9 kW и максимална мощност за БГВ 25,8 kW
HERCULES CONDENSING 32 3 ErP с мощност за отопление от 6,4 kW до 32,0 kW и максимална мощност за БГВ 32,0 kW.
HERCULES CONDENSING ABT32 3 ErP е разновидност, която може да захранва една директна и една смесена отоплителни зони, а като опция към този тип котел се предлага и допълнителен хидравличен комплект, който може да захранва трета, смесена отоплителна зона.

Комбинацията с обемен бойлер от 120 литра прави HERCULES CONDENSING ErP идеално решение за системи с едновременно потребление на БГВ от няколко консуматора, както и на такива с джакузи, вана и т.н. , благодарение на възможността за производство на специфичен дебит за БГВ от 19,9 до 24,3 l/min
IMMERGAS предлага опционални комплекти за повишаване на ефективността и комфорта при ползване на HERCULES CONDENSING ErP, те биват:
-дистанционни управления и стайни програмируеми термостати (дигитален програмируем ON/OFF термостат; дистанционни с програмируем термостат CARV2 или SUPER CAR; външна температурна сонда);

-комплект за рециркулация на БГВ;

-комплект спирателни кранове на инсталацията;

-комплект дозатор за полифосфати – намалява образуването на варовити налепи;

-комплект зонални нискоенергийни циркулационни помпи (максимум 3 броя);

-комплект соларни панели;

-комплект предпазен термостат за ниска температура

Широкият и функционален дисплей от течни кристали позволява лесно и бързо визуализиране на основна информация за работните процеси.
HERCULES CONDENSING ErP отделя ниски нива на вредни емисии: специалната горивна система редуцира емисиите на въглероден окис (CO) и азотен окис (NOx). Съгласно с Европейската директива EN 297 кондензните котли са категоризирани в клас 5 – най-екологичният.