« Обратно към ПРОДУКТИ

термопомпа РЕХАУ тип GEO - земя/вода

Качества
Термопомпите GEO се предлагат в 12 степени на мощност от 5 до 37 kW (измерване на мощността съгласно EN 14511) и се използват заедно със земни сонди, земни колектори и Helix сонди за извличане на топлината от земята.Със системите RAUGEO РЕХАУ предлага една цялостна програма за използване на земната топлина.

Предимства:
- Висока ефективна мощност
- Отопление, охлаждане и подготовка на топлата вода с един уред
- Интелигентно, лесно за обслужване регулиране на термопомпата
- Малка необходима площ за монтаж благодарение на компактните размери
- Доставя се с интегрирана цикрулационна помпа за зареждане на бойлера и/или за земния кръг
- Модерен дизайн
- Възможност за гъвкаво хидравлично присъединяване
- Мощности в голям диапазон чрез широката продуктова гама
- Регулиране на входящата температура съобразно атмосферните условия

Варианти
За да избере подходящото решение в различните случаи на приложение, термопомпата РЕХАУ GEO се предлага както в компактно така и в базисно изпълнение:

Компактно изпълнение (само модеите GEO 5-15)
Интегрирани циркулационни помпи за земния кръг и за зареждане на бойлера

Базисно изпълнение
Не включва циркулационни помпи за земния кръг и за зареждане на бойлера

Двата типа изпълнение се предлагат с и без активно охлаждне.

Начин на функциониране
Земните колектори в почвата представляват положени на дълбочина от 1 до 1,5 метра под земната повърхност тръби с голяма площ (в повечето случаи във формата на меандър). Те извличат само топлината от горните солеве на почвата като по този начин използват индиректно слънчевата топлина.

Земните сондите се полагат на дълбоко и се състоят от една или две тръби, положени в сондажен отвор (дълбочина до 125 метра).Те извличат топлината от дълбоките, също и водоносни слоеве на почвата и по този начин не са подложени на колебанията на годишните сезони.