« Обратно към ПРОДУКТИ

термопомпи, модели HSW и HXA

ТЕРМОПОМПИ, модел HSW
СИСТЕМА ВОДА-ВОДА
СИСТЕМА ГЕОТЕРМАЛНА ВОДА – ВОДА
МОЩНОСТ ОТ 3 ДО 11 kW
ОПЦИИ: Вграден резервоар за БГВ,
- Помпа на захранващата вода
- активно/ пасивно охлаждане
- дистанционно управление

ТЕРМОПОМПИ, модел HXA
СИСТЕМА ВЪЗДУХ-ВОДА
МОЩНОСТ ОТ 7 ДО 18 kW
МИНИМАЛНА РАБОТНА
ТЕМПЕРАТУРА (-15)°С
- производство на битова
- гореща вода
- дистанционно управление

ПРЕДИМСТВА

HSW и HXA са реверсивни термопомпи, работещи на отопление или охлаждане

Високоефективни – източникът на енергия е околната среда
Компактен външен вид: за монтаж на под, улеснено инсталиране
Лесни за адаптиране към съществуващата система за отопление, без нужда от допълнителни източници за отопление
Вграден електрически нагревател

В комбинация със слънчев колектор замества водогрейния котел в по-голяма част от отоплителния период.

Микропроцесорно управление на цялата инсталация:
- Контрол на цялата отоплителна система: Термопомпа, Слънчев колектор, Бойлер, Радиатори, Вентилаторни конвектори
- Контрол на температурата в стаята
- Контрол на производството на гореща вода за битови нужди
- Контрол на електрическия нагревател
- Управление при каскадно свързване  до 16 машини

В търсенето на възобновяеми енергийни източници и нови решения за високоефективни сградни инсталации, КлиВенТо предлага нов продукт на Ferroli
- Термопомпи, система геотермална вода – вода, презентиран в каталога Климатизация 2009.